Impozitul pe venit. A fost aprobat un nou formular

Impozitul pe venit. A fost aprobat un nou formular Sursa foto: dreamstime.com

Serviciul Fiscal de Stat (SFS) din Republica Moldova a anunțat că a fost aprobat noul formular cu privire la impozitul pe venit pentru persoanele care desfășoară activitate profesională (Forma DAP24) și a instrucțiunii de completare, prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 60/2024, publicat în Monitorul Oficial.

Prima perioadă fiscală de raportare conform formularului cu privire la impozitul pe venit pentru persoanele care desfășoară activitate profesională (Forma DAP24) este perioada fiscală a anului 2024.

„Noul formular a fost aprobat în scopul optimizării procesului de raportare, inclusiv de simplificare a dărilor de seamă și prevede comasarea formularelor DAJ17 (Declaraţia cu privire la impozitul pe venit pentru persoanele care desfăşoară activitate profesională în sectorul justiţiei) și DASS19 (Declarația cu privire la impozitul pe venit pentru persoanele care desfăşoară activitate profesională în domeniul sănătății), ultima perioadă de raportare conform acestora fiind perioada fiscală 2023”, se arată într-un comunicat al FSF.

 Termenul limită pentru achitarea impozitului pe bunurile imobiliare

Serviciul Fiscal de Stat a mai anunțat că persoanele fizice-cetățeni și gospodăriile ţărăneşti (de fermier) – subiecți ai impunerii cu impozitul pe bunurile imobiliare/impozitul funciar că, pentru anul 2024, termenele-limită de achitare a acestora sunt:

Ne puteți urmări și pe Google News
  • 01 iulie 2024 - în cazul bunurilor imobiliare şi a terenurilor persoanelor fizice - cetăţeni, precum şi a terenurilor neevaluate în scopul impozitării ale gospodăriilor ţărăneşti (de fermier), existente și/sau dobândite până la 31 martie inclusiv a anului curent;
  • 25 martie 2025 - în cazul bunurilor imobiliare şi a terenurilor persoanelor fizice - cetăţeni, precum şi a terenurilor neevaluate în scopul impozitării ale gospodăriilor ţărăneşti (de fermier), dobândite după 31 martie a anului curent.

Impozitul pe bunurile imobiliare. Cum se calculează

Impozitul pe bunurile imobiliare

Sursa Foto: Arhiva EVZ

Suma impozitului pe bunurile imobiliare/impozitului funciar – în cazul persoanelor fizice-cetățeni, precum și a impozitului funciar – în cazul gospodăriilor țărănești (de fermier) (pentru terenurile neevaluate) se calculează anual de către serviciile de colectare a impozitelor şi taxelor locale din cadrul primăriilor.

De asemenea, serviciile de colectare a impozitelor şi taxelor locale din cadrul primăriilor urmează să asigure expedierea avizelor de plată a impozitului pe bunurile imobiliare/impozitului funciar:
  • până la 15 iunie 2024– pentru bunurile existente și/sau dobândite până la data de 31 martie inclusiv a anului curent;
  • până la 01 februarie 2025– pentru bunurile dobândite după data de 31 martie a anului curent.

Deținătorii de semnătură electronică pot genera pentru perioada fiscală aferentă anului 2024, avizele de plată a impozitului pe bunurile imobiliare/impozitului funciar de sine stătător, prin intermediul serviciului „Vizualizarea impozitului în baza fișei imobilului”, care poate fi accesat pe pagina-web a SFS www.sfs.md, rubrica Servicii, compartimentul Persoane fizice. Generarea avizelor de plată se realizează conform pașilor descriși în întrebarea 5.6.14 din Baza generalizată a practicii fiscale.

Achitarea impozitului pe bunurile imobiliare/impozitului funciar poate fi efectuată on-line, prin intermediul Serviciului Guvernamental de Plăți Electronice “MPay” și portalului www.sfs.md accesând:

Pentru achitarea în numerar, contribuabilii se pot adresa la ghișeele băncilor și oficiilor Î.S. “Poșta Moldovei”.

Penalitățile aplicate pentru fiecare zi de întârziere

De menționat că, în cazul în care impozitul pe bunurile imobiliare/impozitul funciar nu va fi achitat în termenele stabilite de legislație, pentru fiecare zi de întârziere se va aplica o majorare de întârziere (penalitate) în mărime de 0,0273% pe zi.

”Contribuabilii care dispun de sume achitate în plus la buget, poate solicita compensarea* obligației fiscale aferente impozitului pe bunurile imobiliare/impozitului funciar. În cazul dat, contribuabilul va depune Cererea privind stingerea obligațiilor fiscale prin compensare și/sau restituirea mijloacelor bănești la Direcția deservire fiscală în a cărei rază se deservește sau electronic, prin intermediul SIA „Cabinetul personal al contribuabilului” de pe pagina-web www.sfs.md, accesând serviciul „e-Cerere”.

În cazul apariției unor întrebări suplimentare referitor la recepționarea avizelor de plată a impozitului pe bunurile imobiliare/ impozitului funciar, precum și referitor la informația care se conține în acestea, recomandăm contribuabililor să se adreseze către serviciile de colectare a impozitelor şi taxelor locale din cadrul primăriilor, corespunzător locului amplasării bunurilor imobiliare. Aspectele generale privind impozitul pe bunurile imobiliare şi/sau impozitul funciar pot fi consultate aici, sau la Centrul unic de apel al Serviciului Fiscal de stat la numărul 0 8000 1525 (apel gratuit)”, se arată într-un comunicat al Serviciului Fiscal de Stat.

Conform art. 178 alin.(5) din Codul fiscal, data stingerii obligaţiei fiscale prin compensare este considerată data la care Trezoreria de Stat a executat documentele de plată.