Măsura care prevede scutiri de impozite este prevăzută într-un Ordin lansat în dezbatere de Ministerul Agriculturii și face referire la membrii unei cooperative agricole care ar putea fi scutiți de plata impozitului pe clădiri și terenuri agricole. 

Condiția necesară este legată de comercializarea, prin intermediul cooperativei, a cel puțin 50% din producția realizată în anul anterior celui pentru care se acordă scutirea. Inițiatorii proiectului consideră că, prin această măsură, nu se va mai datora impozit pentru clădirile deținute și utilizate în activitatea agricolă de către contribuabili.

În cazul clădirilor aflate în coproprietate (magazii, pătule, silozuri de depozitare, prelucrare și conservare a produselor, barăci, ateliere, hale de reparații, etc), scutirea de impozit pentru clădirile utilizate în scopul desfășurării activității agricole se acordă corespunzător cotei-părți din dreptul de proprietate deținută de membrul cooperator care respectă condiția de valorificare prin cooperativă, informează DCBusiness.

În ceea ce priveşte impozitul pe terenuri (arabile, vii, livezi, etc), proiectul prevede faptul că membrii cooperatori nu vor plăti acest bir pentru terenurile cu destinație agricolă deținute și utilizate dacă au comercializat minimum 50% din producția valorificată în anul fiscal anterior celui pentru care se acordă scutirea, prin/către cooperativele agricole.