Conacul baronului PSD Liviu Dragnea se afl? într-o curte de 6.895 de metri p?tra?i, mult mai mare decât un teren de fotbal. Jurnali?tii de la B1TV au reu?it s? prezinte imagini cu domeniul pre?edintelui Consiliului Jude?ean Teleorman, care se întinde pe dou? str?zi, în mijlocul ora?ului Alexandria. V?zut din spa?iu, imperiul cap?t? propor?ii colosale.
Liviu Dragnea a cump?rat prima parte din acest domeniu în anul 2002. De atunci a tot alipit patru cur?i vecine, ajungând la dimensiunea de 7.000 mp.
Pe 23 martie 2011, Dragnea i-a donat fiului 2.859 de mp, cl?dire plus construc?ie, astfel c? în declara?ia sa de avere mai apar doar 4.036 de mp. Ca s? evite trecerea suprafe?ei conacului din Alexandria, Dragnea a scris în declara?ia de avere c? este în construc?ie. Din imagini se vede c? este construit deja! În curtea casei se g?se?te o piscin? executat? la comand?, cu elemente decorative, jacuzi încorporat, dar ?i un sistem de iluminat subacvatic. Lâng? piscin? se g?se?te o cas? de oaspe?i ?i un teren de tenis.

  • Incursiune în jude?ul lui Dragnea: averea fabuloas? a unui baron 

În luna iunie a anului trecut, EVZ a descoperit c? proprietatea lui Dragnea este amplasat? "strategic", în spatele blocurilor de pe principala arter? de circula?ie a ora?ului Alexandria. Acolo, este un mic cartier format numai din case. Cele mai multe, simple, f?r? etaj, construite pe câteva sute de metri p?tra?i. Pe strada Ion Creang?, îns?, un gard din lemn cu temelie din piatr? ?i o poart? pe m?sur? atrage aten?ia. "Aici e casa lui Dragnea", ne-a ar?tat un localnic.
Dac? nu e?ti atent, de la poart? nu prea ai cum s? vezi ce este în curte. Apropiindu-ne de gard, am putut observa o adev?rat? caban?, un teren sintetic dotat cu nocturn? ?i o ma?in? de lux. Locul unde se retrage ?eful jude?ului dup? ce î?i termin? treaba la Consiliul Jude?ean are, practic, dou? adrese. Una este pe strada Ion Creang?, cum se arat? în declara?ia de avere, iar cealalt? pe strada Tudor Vladimirescu. Adic? este o alt? intrare a unei uria?e propriet??i.

  • Bombonica lui Dragnea, datoare la stat cu 7,5 milioane de euro


La poarta principal?, paznicul domeniului beneficiaz? ?i el de o cas? proprie.
EVZ a dezv?luit, în edi?ia de sâmb?t?, c? Bombonica Dragnea este datoare la Fisc cu 7,5 milioane de euro, impozit pe profit ?i penalit??ile aferente. Ea de?ine 98,82% din ac?iunile SC Hotel Turris SA. Firma a intrat în aten?ia Fiscului dup? ce a f?cut afaceri dubioase direct cu familia Dragnea, pentru a m?ri nejustificat cheltuielile. Totodat?, Liviu Dragnea este cercetat în dosarul fraud?rii referendumului pentru suspendarea pre?edintelui. El este acuzat c? a creat un sistem na?ional de manipulare a voturilor.