Este vorba de nouă cinematografe din Sectorul 1, după cum urmează: Cinematograful Patria, Cinematograful Scala, Cinematograful Excelsior, Cinematograful Dacia, Cinematograful Grivița, Cinematograful Cotroceni, Cinematograful Giulești, Cinematograful Feroviar și Cinematograful Grădina Parc.

Totodată, Instanța Supremă a decis și predarea către Consiliul Local Sector 1 a bunurilor mobile aflate în inventarul sălilor și grădinilor de spectacol cinematografic, cât și a actelor juridice de înstrăinare a acestora.

În cazul în care, parte din aceste imobile au fost înstrăinate ulterior declarării acestora ca aparținând domeniului public local (în anul 2008), Primăria Sectorului 1 va promova  acțiuni în constatarea nulității actelor de înstrăinare, în considerarea faptului că ele fac parte din domeniul public local și sunt inalienabile, insesizabile și imprescriptibile achizitiv.

Mai mult, chiar dacă, în  unele cazuri  RADEF s-a judecat în nume propriu cu diverși reclamanți, având  în vedere că Sectorul 1 nu a fost parte în aceste litigii, nu îi sunt opozabile, putând demara demersuri judiciare pentru reintrarea în patrimoniul unității administrativ teritoriale a cinematografelor (acțiuni în revendicare, acțiuni în constatarea nulității, revizuiri împotriva hotărârilor judecătorești, dacă este cazul etc.), după analiza situației juridice a fiecăruia dintre imobile.

“Primăria Sectorului 1 a militat încă 2009 pentru trecerea cinematografelor din administrarea RADEF în administrarea comunității locale. Numai astfel, sălile de spectacol din Sectorul 1 pot fi corect administrate și pot deveni spații culturale de excelență unde bucureștenii să aibă parte de un act cultural de înaltă ținută. Doresc să-i asigur pe toți iubitorii filmului că, în administrarea noastră, cinematografele vor fi urgent consolidate și modernizate și își vor păstra destinația de spații de cultură”, a declarat Secretarul Sectorului 1, Alexandru Moldoveanu.

Obiectiv: reintroducerea cinematografelor în circuitul cultural

În perioada următoare, Primăria Sectorului 1 va notifica RADEF să pună în executare decizia pronunțată de Înalta Curte de Casație și Justiție și va încheia protocolul de predare primire conform legislației în vigoare.

În plus, Consiliul Local al Sectorului 1 va proceda la efectuarea unor sondaje de opinie a proprietarilor/ coproprietarilor acestor clădiri în vederea exprimării consimțământului lor cu privire la reabilitarea și consolidarea acestor imobile. Investiția se va realiza din bugetul local în cadrul unor proiecte investiționale de anvergură.

Reintroducerea cinematografelor în circuitul cultural va crea o infrastructură capabilă să susțină, în mod esențial, proiecția de film cinematografic dar și alte spectacole cinematografice, precum și orice formă de activitate culturală: festivaluri de film, concerte muzicale, expoziții de artă, spectacole de varietăţi sau alte manifestări culturale în cadrul unor programe/proiecte culturale derulate de către Consiliul Local al Sectorului 1 în parteneriat cu Ministerul Culturii, în baza unui Protocol de Colaborare.

“Restaurarea și consolidarea cinematografelor vor reda Bucureştiului, nu numai monumentele istorice aflate în pericol de distrugere, dar şi un reper identitar şi o resursă culturală de certă valoare”, a mai precizat Secretarul  Sectorului 1.

 

Te-ar putea interesa și: