Evenimentul Zilei > Horoscop > Comisia Europeană moare, dar nu se predă, mai trage odată de urechi pe toată lumea. HOROSCOPUL LUI DOM’ PROFESOR
Comisia Europeană moare, dar nu se predă, mai trage odată de urechi pe toată lumea. HOROSCOPUL LUI DOM’ PROFESOR

Comisia Europeană moare, dar nu se predă, mai trage odată de urechi pe toată lumea. HOROSCOPUL LUI DOM’ PROFESOR

Horoscop În cazul României, Comisia a inițiat o procedură în constatarea neîndeplinirii obligațiilor în domeniul reciclării navelor și a trimis două scrisori de punere în întârziere: prima vizează ghișeele unice ușor de utilizat pentru furnizorii de servicii și pentru profesioniști, iar cea de-a doua, facturarea electronică.

11 iunie

 

 

Horoscop Pe 11 iunie s-au născut Richard Strauss, Jacques-Yves Cousteau, Jackie Stewart, John Constable, Michael Cacoyannis, Tudor Pamfile, Victor Moldovan, Mariana Buruiană, Adriana Ionescu, Marina Krilovici, Ştefan Popa, Liviu Papadima.

 

Horoscop Pe 11 iunie sunt Sf. Ap. Bartolomeu, Barnava şi Luca arhiep. Crimeii.

 

Tradiţional, în ”Kalendar” pe 11 iunie este „Vartolomeul” după numele Sf. Ap. Bartolomeu. Sau, invers? După obiceiuri şi după interdicţii, este din timpul păstorilor, înainte de daci, este o sărbătoare de o singură zi, probabil din Hallstatt, ce spun eu, poate chiar de la sfârşitul neoliticului.

 

Acum vremea se răsuceşte, spiritele aerului se luptă fabulos cu spiritele focului. În această perioadă sunt multe furtuni, ploi torenţiale, grindină, vârtejuri, tunete şi fulgere.

 

Copacul trăznit în această zi nu se atinge sub pedeapsa cu moartea, nu mai târziu decât într-un an de zile!

 

 

Zi fastă. Simbolic, ziua Anarhistului, în sensul luptătorului antisistem din toate timpurile. Coincidenţă, sau nu, că în 1948 Legea Naţionalizării s-a dat în această zi, în 1848 începe Revoluţia în Bucureşti şi tot în 1948 se recunoaşte statul Israel?

 

Doamnelor și domnilor, dragi lupi, padawani și hobbiți, cu toate că la Întâlnirea Bilderberg de la Montreaux s-a sugerat componența Comisiei Europene și numele Președintelui ei, se pare că acest lucru nu convine lui Emmanuel Macron, dar și el a devenit Președintele Franței urmare unei invitații la Bilderberg. Această criză politică europeană cu amortizor de zgomot o să mai dureze ceva timp, dar, probabil, nu mai mult de o lună de zile. De fapt nimeni nu mai știe ce și cum, toată lumea care contează își dă cu părerea, nimic nu este sigur. În această situație, CE încă în funcțiune dă tare, in cauda venenum! Iată ce spune Reprezentanța CE la București:

 

Pachetul de acțiuni în constatarea neîndeplinirii obligațiilor pentru luna iunie. Principalele decizii

 

În cazul României, Comisia a inițiat o procedură în constatarea neîndeplinirii obligațiilor în domeniul reciclării navelor și a trimis două scrisori de punere în întârziere: prima vizează ghișeele unice ușor de utilizat pentru furnizorii de servicii și pentru profesioniști, iar cea de-a doua, facturarea electronică.

06/06/2019

 

Prezentare generală pe domenii de politică

 

Prin pachetul său lunar de decizii în constatarea neîndeplinirii obligațiilor, Comisia Europeană („Comisia”) urmărește acționarea în justiție a statelor membre care nu și-au îndeplinit obligațiile ce le revin în temeiul legislației UE. Aceste decizii, care vizează diverse sectoare și domenii de politică ale UE, au scopul de a asigura aplicarea corespunzătoare a legislației UE, în beneficiul cetățenilor și al întreprinderilor.

 

Principalele decizii adoptate de Comisie sunt prezentate mai jos, grupate pe domenii de politică. Totodată, Comisia închide 97 de cazuri în care diferendele cu statele membre în cauză au fost soluționate fără a fi necesară continuarea procedurii de către Comisie.

 

Pentru mai multe informații privind procedura UE în constatarea neîndeplinirii obligațiilor, a se vedea textul integral al MEMO/12/12. Pentru mai multe detalii referitoare la toate deciziile luate, vă rugăm să consultați registrul deciziilor în constatarea neîndeplinirii obligațiilor.

 

1. Mediu

 

 

Scrisori de punere în întârziere:

 

Deșeuri: Comisia îndeamnă 9 state membre să respecte integral normele UE privind reciclarea navelor

 

Comisia a decis astăzi să inițieze proceduri în constatarea neîndeplinirii obligațiilor împotriva Croației, Ciprului, Germaniei, Greciei, Italiei, Portugaliei, României, Sloveniei și Suediei în ceea ce privește obligația acestora de a pune în aplicare integral legislația europeană privind reciclarea navelor (Regulamentul privind reciclarea navelor – Regulamentul (UE) nr. 1257/2013). Regulamentul UE are ca scop o reciclare a navelor mai ecologică și mai sigură. Principalul obiectiv al regulamentului este de a garanta că navele aflate sub autoritatea UE (care navighează sub pavilionul unui stat membru al UE) sunt reciclate într-un mod sigur și durabil. Este esențial ca statele membre să îndeplinească obligațiile esențiale care le revin în ceea ce privește desemnarea autorităților competente, a administrațiilor și a persoanelor de contact, precum și instituirea unor dispoziții de drept intern referitoare la implementarea acestor norme ale UE și a sancțiunilor aplicabile. Toate aceste obligații trebuiau îndeplinite până la 31 decembrie 2018, iar statele membre erau obligate să notifice Comisiei desemnările relevante și dispozițiile naționale de implementare până la aceeași dată. Cu toate acestea, până în prezent aceste state membre nu și-au îndeplinit obligațiile relevante sau le-au îndeplinit doar parțial. Prin urmare, Comisia trimite scrisori de punere în întârziere tuturor acestor state membre. Statele membre în cauză au acum la dispoziție două luni pentru a răspunde; în caz contrar, Comisia poate trimite un aviz motivat.

 

Mediul marin: Comisia solicită PORTUGALIEI să își protejeze apele marine

 

Comisia Europeană îndeamnă Portugalia să respecte obligațiile de raportare privind starea ecologică a apelor marine în conformitate cu normele UE de instituire a unui cadru privind Strategia pentru mediul marin (Directiva 2008/56/CE). Acest act legislativ al UE oferă un cadru cuprinzător pentru protejarea mărilor și a oceanelor Uniunii Europene și pentru asigurarea faptului că resursele acestora sunt gestionate în mod durabil. Statele membre trebuiau să își reexamineze și să își actualizeze evaluarea privind starea ecologică a apelor în cauză, impactul activităților umane asupra mediului, determinarea stării ecologice bune și obiectivele lor de mediu până la 15 octombrie 2018. Portugalia nu a prezentat Comisiei rapoarte în termenul stabilit. Prin urmare, Comisia a decis astăzi să trimită o scrisoare de punere în întârziere Portugaliei. Autoritățile portugheze au acum la dispoziție două luni pentru a răspunde; în caz contrar, Comisia poate trimite un aviz motivat.

 

2. Piața internă, industrie, antreprenoriat și IMM-uri

 

 

Scrisori de punere în întârziere:

 

Piața unică: Comisia solicită unui număr de 28 de state membre să respecte normele UE privind serviciile

 

Comisia Europeană a decis astăzi să trimită scrisori de punere în întârziere tuturor celor 28 de state membre, solicitându-le să își îmbunătățească ghișeele unice și să pună la dispoziție ghișee unice ușor de utilizat pentru furnizorii de servicii și pentru profesioniști. Ghișeele unice contribuie la o piață unică modernă pentru întreprinderi, care trebuie să poată accesa ușor informațiile de care au nevoie și să finalizeze procedurile administrative online. În conformitate cu Directiva privind serviciile (Directiva 2006/123/CE), statele membre trebuie să instituie ghișee unice pentru a ajuta furnizorii de servicii și profesioniștii să depășească obstacolele administrative din calea accesului la activitățile de servicii. Aceste ghișee unice sunt foarte importante pentru libera circulație a serviciilor în cadrul pieței unice. În scrisorile de punere în întârziere, Comisia subliniază deficiențele în ceea ce privește modul în care cele 28 de state membre au implementat cerințele pentru ghișeele unice stabilite în Directiva privind serviciile și în Directiva privind recunoașterea calificărilor profesionale (Directiva 2005/36/CE, astfel cum a fost modificată prin Directiva 2013/55/UE). Scrisorile abordează aspecte legate de calitatea și disponibilitatea online a informațiilor privind cerințele și procedurile relevante pentru furnizorii de servicii și pentru profesioniștii care doresc să își utilizeze drepturile pe piața unică. De asemenea, scrisorile se referă la semne de întrebare privind accesibilitatea și finalizarea online a procedurilor prin intermediul ghișeelor unice, inclusiv pentru utilizatorii transfrontalieri. Acesta este motivul pentru care respectarea Regulamentului UE privind identificarea electronică (910/2014) este de asemenea importantă. Statele membre au la dispoziție două luni pentru a răspunde argumentelor prezentate de Comisie. În caz contrar, Comisia poate decide să trimită avize motivate.

 

Facturare electronică: Comisia invită 12 state membre să transpună noile norme

 

La 21 mai 2019, Comisia a decis să trimită o scrisoare de punere în întârziere către 12 state membre (Cipru, Finlanda, Franța, Grecia, Ungaria, Irlanda, Lituania, Luxemburg, România, Slovacia, Slovenia și Spania) care nu au transpus încă normele UE privind facturarea electronică în domeniul achizițiilor publice (Directiva 2014/55/UE) sau care au nu au implementat încă standardul european de facturare electronică. Până la 17 aprilie 2019, autoritățile publice care efectuează achiziții publice în UE ar fi trebuit să adopte standardul european privind facturarea electronică și să poată primi și prelucra facturi electronice în consecință. Standardul UE contribuie la prelucrarea rapidă și automată a facturilor și a plăților electronice ale societăților, facilitează gestionarea contractelor de către societăți în orice stat membru și sporește atractivitatea achizițiilor publice pentru societăți. Pentru a ajuta statele membre în ceea ce privește implementarea noului standard, Comisia a investit peste 33 de milioane EUR sub formă de granturi pentru sprijinirea adoptării unor soluții inovatoare de facturare electronică, precum automatizarea de la un capăt la altul, robotică și utilizarea inteligenței artificiale, inclusiv prin intermediul Mecanismului pentru interconectarea Europei în ceea ce privește facturarea electronică. Cele 12 state membre au la dispoziție două luni pentru a răspunde argumentelor prezentate de Comisie; în caz contrar, Comisia poate decide să le trimită acestora câte un aviz motivat. Între timp, Comisia este pregătită să ajute în continuare statele membre pe parcursul acestui proces.

 

O procedură de închidere

 

Achiziții publice în domeniul apărării: Comisia închide un caz împotriva ITALIEI

 

Comisia a decis să închidă o procedură în constatarea neîndeplinirii obligațiilor împotriva Italiei, referitoare la aplicarea de către această țară a normelor UE în materie de achiziții publice în domeniul apărării (Directiva 2009/81/CE). Prin trimiterea unei scrisori de punere în întârziere, Comisia a inițiat procedura în constatarea neîndeplinirii obligațiilor în ianuarie 2018. În scrisoarea respectivă, Comisia își exprimă îngrijorarea cu privire la atribuirea directă a unui număr de contracte în domeniul apărării, situație pe care Comisia o consideră contrară normelor UE în materie de achiziții publice în domeniul apărării. În urma unui dialog constructiv între Comisie și autoritățile italiene, precum și a măsurilor luate și a clarificărilor oferite de Italia, Comisia a decis să închidă procedura.

 

3. Impozitare și uniune vamală

 

Sesizări ale Curții de Justiție a Uniunii Europene

 

Impozitare: Comisia trimite AUSTRIA în fața Curții pentru nerespectarea de către această țară a normelor UE în materie de TVA privind agențiile de turism

 

Comisia a decis să trimită Austria în fața Curții de Justiție a UE pentru că nu aplică în mod corect normele speciale în materie de TVA privind agențiile de turism. Regimul special de TVA aplicabil agențiilor de turism înseamnă că TVA trebuie aplicată doar marjelor realizate din vânzarea de servicii de călătorie către consumatori. În schimb, însă, agențiile de turism nu pot deduce TVA-ul pe care îl plătesc atunci când achiziționează servicii de la alte întreprinderi. Cu toate acestea, Austria nu aplică în mod corect norma în cauză, deoarece în prezent exclude din cadrul regimului serviciile de călătorie vândute altor întreprinderi. O asemenea excludere nu este permisă în temeiul normelor actuale ale UE și poate duce la denaturarea concurenței. De asemenea, Austria încalcă această dispoziție (Directiva TVA – Directiva 2006/112/CE a Consiliului) prin calcularea TVA care trebuie plătită de agențiile de turism pe baza cifrei de afaceri totale din cadrul unei perioade fiscale. Jurisprudența UE (Comisia/Spania, cauza C-189/11) prevede în mod clar că baza de impozitare trebuie definită pentru fiecare vânzare în parte și nu calculată pe baza unui grup de vânzări.

 

Impozitare: Comisia trimite SPANIA în fața Curții pentru impunerea de sancțiuni disproporționate pentru neraportarea activelor deținute în străinătate

 

Comisia a decis să trimită Spania în fața Curții de Justiție a UE pentru impunerea unor sancțiuni disproporționate contribuabililor spanioli pentru neraportarea activelor deținute în alte state din UE și din SEE („Modelo 720”). În prezent, Spania impune contribuabililor rezidenți să transmită informații privind activele pe care le dețin în străinătate. Acestea includ proprietăți, conturi bancare și active financiare. Nerespectarea obligației de a transmite aceste informații la timp și integral face obiectul unor sancțiuni mai mari decât cele pentru încălcări similare într-o situație pur internă, care pot chiar depăși valoarea activelor deținute în străinătate. Comisia consideră că astfel de sancțiuni pentru respectarea incorectă sau tardivă a acestei obligații de informare legitime sunt disproporționate și discriminatorii. Ele pot descuraja întreprinderile și persoanele fizice să investească sau să se deplaseze dincolo de frontiere în cadrul pieței unice. În consecință, aceste dispoziții intră în conflict cu libertățile fundamentale din UE, precum libera circulație a persoanelor, libera circulație a lucrătorilor, libertatea de stabilire, libertatea de a presta servicii și libera circulație a capitalurilor.

 

Avize motivate:

 

Impozitare: Comisia solicită POLONIEI să își alinieze la normele UE practicile naționale privind scutirile aplicate alcoolului importat utilizat la fabricarea de medicamente

 

Comisia a decis astăzi să trimită un aviz motivat Poloniei pentru faptul că nu permite importatorilor de alcool utilizat la fabricarea de medicamente să beneficieze de o scutire obligatorie de la plata accizelor în cazul în care nu aleg regimul suspensiv de accize. Normele poloneze actuale nu permit rambursarea accizei plătite pentru importul de alcool etilic utilizat la fabricarea de medicamente după achitarea accizei. Această practică încalcă dispozițiile legislației UE privind armonizarea structurilor accizelor la alcool și băuturi alcoolice, precum și principiul proporționalității (Directiva 92/83/CEE a Consiliului). Dacă Polonia nu ia măsuri în următoarele două luni, Comisia poate decide să trimită cazul în fața Curții de Justiție a UE.

 

Impozitare: Comisia solicită UNGARIEI să alinieze nivelul accizelor percepute pentru țigarete la pragul minim al UE

 

Comisia Europeană a decis să trimită un aviz motivat Ungariei pentru faptul că nu a atins pragul minim al UE pentru accizele la țigarete stabilit de normele UE privind tutunul prelucrat (Directiva 2011/64/UE a Consiliului). Normele actuale, care au scopul de a asigura buna funcționare a pieței interne și un nivel ridicat de protecție a sănătății umane, impun statelor membre să perceapă o acciză la țigarete de cel puțin 60 % din prețul mediu de vânzare cu amănuntul ponderat aplicabil al țigaretelor. Ungariei i s-a acordat o perioadă de tranziție lungă, până la 31 decembrie 2017, pentru a crește treptat acciza la țigarete și pentru a atinge pragul minim obligatoriu. Până în prezent, acciza aplicată de Ungaria rămâne sub pragul respectiv, generând denaturări ale concurenței cu alte state membre și în contradicție cu politica UE de protecție a sănătății. Dacă Ungaria nu ia măsuri în următoarele două luni, Comisia poate decide să trimită cazul în fața Curții de Justiție a UE.

 

Scrisori de punere în întârziere:

 

Impozitare: Comisia solicită CIPRULUI să își modifice normele privind autovehiculele importate

 

Comisia a decis să trimită Ciprului o scrisoare de punere în întârziere pentru imobilizarea autovehiculelor. Legislația cipriotă prevede imobilizarea la fața locului a autovehiculelor, fără niciun avertisment prealabil, atunci când nu au fost respectate normele de import și de înmatriculare temporare. De asemenea, în anumite cazuri pot fi impuse amenzi administrative, care este posibil să depășească valoarea vehiculului în sine. Statele membre trebuie să respecte legislația UE și principiile sale generale, inclusiv principiul proporționalității; Curtea de Justiție a Uniunii Europene a susținut în mod repetat că măsurile sau sancțiunile administrative nu trebuie să depășească ceea ce este strict necesar și trebuie să fie în conformitate cu libertățile consacrate prin articolul 45 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE). Dacă Ciprul nu ia măsuri în următoarele două luni, Comisia poate trimite autorităților cipriote un aviz motivat.

 

Impozitarea autovehiculelor: Comisia solicită MALTEI să își modifice legislația privind taxa anuală de circulație pentru autovehicule

 

Comisia a decis să trimită o scrisoare de punere în întârziere Maltei, prin care îi solicită să își modifice normele privind impozitarea autovehiculelor. În temeiul legislației malteze în vigoare, autovehiculele înmatriculate în Malta după 1 ianuarie 2009 și importate din alte state membre sunt supuse unei taxe mai mari decât autovehiculele similare înmatriculate în Malta înainte de data respectivă, chiar și atunci când autovehiculul importat a fost deja înmatriculat în alt stat membru. Comisia consideră că legislația malteză nu este compatibilă cu legislația UE. Potrivit jurisprudenței Curții de Justiție a UE (articolul 110 din TFUE), legislația UE este încălcată atunci când taxele rutiere sunt calculate pe baza unor criterii diferite, ducând la impunerea unor taxe mai mari pentru autovehiculele importate din alte state membre față de autovehiculele care nu sunt importate. Autoritățile malteze au acum la dispoziție două luni pentru a răspunde; în caz contrar, Comisia poate trimite un aviz.

 

 

 

Am citit cele de mai sus cu un amestec straniu de admirație, neîncredere și dezgust. Imensa birocrație europeană este așa de monstruoasă încât pare viabilă, pare a se ocupa cu ceva, Dumnezeu știe cu ce, în orice caz nu pentru binele nostru, al oamenilor obișnuiți. De la începutul anului totul s-a scumpit cu 25%. Nu mai ne ajung banii, sigur, celor cinstiți care trăiesc numai din salarii. Corifeii imperialismului european susțin că UE a păstrat pacea pe continent. Parțial adevărat, înglobarea majorității statelor europene în Al Patrulea Reich, a făcut inutilă declanșarea unui război. Războaie pe continent au fost, slavă Domnului, au distrus țări și popoare, dar nu din cele deja cucerite. Iugoslavia, de exemplu. Vae victis!

 

Dar de ce râd eu de așchia din ochiul sârbului și nu văd bârna din ochiul românului? Bună întrebare! Așa că o să fac haz de necaz și o să mă uit la câteva filme comice. Pot să fie și horror sau SF indie, mă distrează grozav, sunt așa de prost jucate cu niște scenarii tâmpite că te umflă râsul! Așa o să mai treacă o nopte norosă de iunie, mă credeți, sau nu, de la începutul anului nu am avut decât vreo două nopți senine pentru observații astronomice. Am tot curățat și potrivit telescoapele mele, refractoarele Gina, Nova și Yukon, dar mai întotdeauna mă întorceam cu ele în casă, dezamăgit de turbulența atmosferică. Așa o să fie, probabil și în noaptea aceasta, dar rămâne întotdeauna speranța, doar mâine, este, în definitiv, o altă zi!

 

 

☼    ♂    ♀

 

 

BERBEC  O zi liniştită. Fără frică şi fără complexe poţi rezolva astăzi unele situaţii considerate delicate. Concentrează-te pe problemele urgente. Domeniul sentimental este bine aspectat. Astăzi ai un debit verbal cât să faci o inundatie. Ei lasă, că are cină să facă inundaţii! Ceea ce este rar şi nu te caracterizează. Trebuie să nu exagerezi în această expansiune îndrăzneaţă pentru că este deosebit de riscantă: poţi să faci gafe şi confesiuni extravagante. O întâlnire importantă la mijlocul zilei te face să îţi freci mâinile de mulţumire. Un mic amănunt te enervează disproporţionat. Ceva legat de o construcţie. Familia este bine, animăluţele sunt bine. Totuşi, o problemă legată de o plantă, sau de un copac. O rezolvi, dar nu astăzi.

 

TAUR    O zi bună, din punct de vedere personal. Tot ce îţi propui, la nivel rezonabil, îţi iese astăzi cu mare uşurinţă. Poţi face un bilanţ onest şi să vezi ce ţi-ar place să faci în continuare.  Aspectele planetelor favorizează abilitatea nativilor din zodie să rezolve problemele legate de relaţiile cu terţi sau cu autorităţile. Evită să te enervezi pentru lucruri minore şi persoane neinteresante. O întâlnire importantă din a doua parte a zilei te calmează şi îţi face chiar plăcere. Nu forţa lucrurile. Nu că s-ar rupe… dar viaţa este ca un ocean. Aşteaptă valul şi curentul favorabil şi poți face exact acelaşi lucru dar cu minimum de efort personal şi de resurse.

 

 

GEMENI   Mare atenţie dacă călătoreşti, sau eşti departe de casă. Orele dimineţii sunt cele mai bune pentru decizii sau întâlniri. Domeniul sentimental este bine aspectat în a doua parte a zilei. Prietenii îţi sunt aproape ca întotdeauna, considerându-te, pe undeva, vocea naturală a grupului şi aşteptînd o iniţiativă din partea ta. Iniţiativă care pot fi şi invitaţia la ziua ta. La mulţi ani! – dacă este ziua ta. Dacă nu, sfaturile următoare tot îţi pot fi de folos. Nu ai o zi excelenta in ceea ce priveste originalitatea gandirii, aşa că mulţumeşte-te cu soluţiile verificate. De exemplu, dacă este ziua ta, comandă trataţia pentru colegi la specialişti, la o firmă de cathering. Dar este bine să pregăteşti şi ceva cu mâna ta, o cafea acolo şi să subliniezi lucrul acesta. “Mâna care îţi dă de mâncare nu se muşcă” spune un vechi proverb şi poate colegii o să-şi amintească de asta. O seară plăcută cu o veste bună!

 

RAC    Astăzi este o zi în care te simţi bine, confortabil. Poate pentru că ajungi la o înţelegere profitabilă cu cineva de la care nu te aşteptai. Viaţa este plină de surprize. Unele plăcute! Stelele spun că astăzi este tot duminică. Amână tot ce pare neplăcut sau neinteresant şi bucură-te de dulceaţa vieţii. „Dulceaţa vieţii” la Rac are o singură denumire: armonie! Pentru un segment din nativi „dulceaţa” se transformă şi în distracţie. Cumpătarea este cheia că doar am mai auzit de „calea de mijloc” şi abuzul nu a plăcut niciodată, nimănui. Pe seara este cea mai bună perioadă pentru afacerile şi reuniunile de familie. Nu sunt recomandate schimbările, noul, de orice natura, aşa încât dacă aveai ceva în gând las-o pentru altă zi. Seara, poate la un spectacol, dacă nu rămâi cu familia.

 

 

LEU   Nu conteză ce şi când faci, contează mai mult pentru cine, iar până la urmă rămâne doar rezultatul, adică cum. Lipsa regulilor aduce haos. Azi, fă-ţi reguli şi stereotipuri de vorbire. În această zi eşti deosebit de suspicios – toată lumea pare a complota împotriva ta! Ceea ce nu este adevarat din doua motive : unul că ţi se pare, al doilea că prea te crezi buricul pământului. În această perioadă este bine să nu ai nicio reacţie, aşteptând ca această lume nebună, nebună, nebună să se stratifice şi să se structureze. Chiar haosul are structura şi legile lui. Pe de altă parte aspectele horoscopului tău nu sunt tari, nu sunt foarte clare în această zi de marţi, ziua lui Marte. Este genul de zi care se numeşte neaspectată, fiind posibil mai orice, dar in majoritatea cazurilor nu se întâmplă nimic important.

 

 

FECIOARĂ   O zi în care vorbeşti repede şi îţi vine mereu să râzi. Eşti în centrul atenţiei anturajului, pentru că analiza ta, a detaliilor, s-a dovedit cea corectă. Nu exagera, stai la locul tău! Trebuie să fii mai optimist şi să gândeşti pozitiv. Ai intrat într-o rutina care te protejează dar nu te motivează. Afacerile personale şi cele amoroase sunt, însă, bine aspectate. Promovează-ţi cu curaj interesele de astăzi, de acum, aici! Anumite informaţii şi zvonuri te luminează la propriu şi la figurat. Nu te grăbi, însă, ca să tragi concluzii. Supravegheză-ţi regimul alimentar. Mănâncă mai multe fructe şi lămâi, sau fructe care conţin vitamina „C”. Dacă nu ai probleme cu aciditatea gastrică!

 

BALANŢĂ   Nu lua în considerare bârfele şi intrigile, în sensul să nu reacţionezi în niciun fel, imediat. Dar, verifică-le cu multă grijă! O zi bună în ceea ce priveşte domeniul profesional, munca. Dragostea este pozitiv influenţată, la fel şi charisma proprie a nativilor din zodie, profita de favorile stelelor, dar fără să exagerezi. O zi favorabilă pe care o poţi petrece cu cei dragi. Timpul trece repede, aşa că nu ezita să le spui cât de mult ţii la ei! Dacă porneşti de la premiza că fiecare poate fi motivat în felul lui, ziua de astăzi este căluza ta în găsirea unor răspunsuri, soluţii şi explicaţii. Ceea ce ţi se comunică gaseşte noi rezonanţe şi noi interpretări. Este timpul să asculţi oamenii cu atenţie şi în tăcere, îmbiindu-i la vorbă şi destăinuiri. Emoţional, este o perioadă nesigură şi încerci să compensezi prin achiziţii şi cumpărături. Te simţi deosebit de protector faţă de anturajul feminin pe care încerci să-l ajuţi din tot sufletul, oricare ar fi sexul tău sau orientarea sexuală.

 

SCORPION  Astăzi evită izbucnirile nervoase şi instabilitatea emoţională şi amână orice nu îţi face plăcere. Ascultă cu atenţie, oportunităţile abundă. Primeşti o veste care îţi confirmă o bănuială. Astăzi apare o nouă cunoştiinţă, o nouă relaţie socială, sau de afaceri. În perioada menţionată afacerile sunt mediu aspectate, aşa încît este bine să te limitezi la activităţile de rutină şi la prospectări.  Viaţa de famile, sau de cuplu este bine aspectată, cu noutăţi şi bucurii. Stelele spun că ar fi bine să-ţi evaluezi exact coordonatele afacerilor producătoare de resurse şi să iei măsurile care se impun. De asemenea Mercur şi Jupiter spun că este cazul ca în curând să pleci într-o călătorie, cel mai probabil o mica vacanţă. Fă din timp rezervările şi ia măsurile necesare ca excursia, sau călătoria, să fie o reuşită. Spre sfârşitul zilei te poţi interesa de afacerile ce trenau de mai mult timp. 

 

SĂGETĂTOR   Dorinţa de mai multă liberatate personală te electrizează astăzi şi îţi sugerează unele căi interesante de urmat. Este momentul tău de egoism bine temperat, aşa de plăcut şi necesar!  Aspectele pozitive celste îţi permit să abordezi cu succes decizii importante, schimbări de situaţie sau poziţii sociale superioare, (pentru un mic procent din zodie ultima precizare, desigur că nu toată zodia o să fie avansată). Dimineaţa dedic-o lucrurilor, problemelor urgente. Concentrează-te asupra lucrurilor importante în cursul prânzului. Nu încerca să-ţi impui cu orice preţ punctul de vedere ci determină prin ajustări succesive ca cei cu care discuţi să fie de accord cu tine. “Socoteala de acasă nu se potriveşte cu cea din târg”. Temperează-ţi partenerii prea focoşi, pe cei care se trezesc vorbind pe lângă subiect.

 

CAPRICORN   Dimineaţa, puţin mai aglomerată. Poţi să finalizezi unele lucruri întârziate, în prima parte a zilei. Trebuie să te odihneşti mai mult, în a doua parte a zilei. Seara, poate la un spectacol. Trebuie să dai dovadă de tact şi diplomaţie în relaţiile cu cei apropiaţi.  Lăsă lucrurile să se aşeze singure şi nu interveni în nici un fel. Configuraţia astrală arată unele preocupări cu caracter juridic, în sensul că verifici, consulţi sau semnezi contracte, sau înscrisuri oficiale. Din nou ţi se cere ajutorul. Toată perioada stă sub semnul unei schimbări de program, de direcţie, mai mult o schimbare tactică decât o manevră startegică. Nu te lua imediat după semnalele de pe piaţă:

 

VĂRSĂTOR  Ceva legat de o reglementare legală, aspectul e neutru pentru tine, dar afectează serviciul, anturajul. Cooperează mai strâns cu cei din jur şi spune-le exact şi precis ce aştepţi de la ei. Cel mai frumos lucru din Univers este omul bun. Mai frumos decât omul bun este omul bun care se luptă cu nedreptatea. Cu adevărat grandios este omul bun care îi vine în ajutor. Trebuie să ajuţi! Eşti într-o perioadă de emulaţie şi avînt. Profită şi realizează ceva, finalizează un proiect. Ajută pe cel în nevoie, pe un prieten, pe o rudă. Trebuie, din nou, să alegi cu grijă modul de rezolvare a problemelor sentimentale, atât în familie cât şi cu prietenii.  Zi-lumină, foarte importantă pentru viitorul unui proiect sau a unei afaceri.  Tot ceea ce începi sau programezi în această zi pot aduce rezultate fructoase.

 

PEŞTI   Dimineaţa este favorabilă pentru decizii importante, întâlniri de afaceri, vizite la prieteni credinciosi sau la bănci sigure. Seara poate fi foarte romantică dacă reuşeşti să te relaxezi. Ziua este perfectă pentru finalizarea unor proiecte profesionale. Trebuie, numai, să te concentrezi foarte bine – ai o mare putere de focalizare pe termen scurt, însă. Pune-te sau pune-ţi oamenii la treabă, se apropia perioada concediilor şi iar o să fie vacanţă. Eşti în întârziere şi ştii asta. Stelele spun să te grăbeşti. Zi favorabilă ideilor noi, sau unor noi planuri de dezvoltare, dar nu importante.  După masă evită întîlnirile de afaceri, fă-ţi un program de cultură şi artă. Nu lua decizii importante, nu intra în jocul altora, impune-ţi propriile reguli, nu trebuie să cedezi poziţia, iar dacă nu se poate altfel, amână!

 

horoscop horoscop horoscop horoscop horoscop horoscop horoscop horoscop horoscop horoscop horoscop horoscop horoscop horoscop horoscop horoscop horoscop horoscop horoscop horoscop horoscop horoscop horoscop horoscop horoscop horoscop horoscop horoscop horoscop horoscop horoscop horoscop horoscop horoscop horoscop horoscop horoscop horoscop horoscop horoscop horoscop horoscop