În prezent, salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată este stabilit  la 900 lei lunar, pentru un program complet de lucru de 168 ore în medie pe lună în anul 2014, reprezentând 5,357 lei/oră, în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr.  871/2013

Un proiect de hotărâre a Guvernului se propune ca salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată să fie majorat după cum urmează:

  • La 975 lei lunar începând cu data de 1 ianuarie 2015, pentru un program complet de lucru de 168 ,667 ore în medie pe lună, respectiv să fie majorat cu
  •  La 1.050 lei lunar începând cu data de 1 iulie 2015, pentru un program complet de lucru de 168 ,667 ore în medie pe lună, respectiv să fie majorat cu

De majorarea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată va beneficia un număr de circa 1.471.356 salariaţi, dintre care 488.630 salariaţi în sectorul bugetar şi 982.726 salariaţi în sectorul concurențial, corespunzător cuantumului de 1.050 lei lunar.

În prezent, salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată este stabilit la 9000lei lunar, pentru  un program complet de lucru de  168 ore în medie pe lună în anul 2014, reprezentând  5,357 lei/oră, în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr.  871/2013.

Ca urmare, pentru un program complet de lucru de 168,667 ore în medie pe lună, valoarea medie orară a salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată reprezintă:

  • 5,781lei/oră pentru cuantumul de 975 lei lunar;
  • 6,225 lei/oră pentru cuantumul de 1.050 lei lunar.