Evenimentul Zilei > Politica > Guvernul va aproba noi măsuri privind atragerea de fonduri pentru achiziţia „Cuminţeniei Pământului”
Guvernul va aproba noi măsuri privind atragerea de fonduri pentru achiziţia „Cuminţeniei Pământului”

Guvernul va aproba noi măsuri privind atragerea de fonduri pentru achiziţia „Cuminţeniei Pământului”

Guvernul urmează să adopte în şedinţa de vineri un proiect de ordonanţă de urgenţă care completează OUG 10/2016 în vederea diversificării mecanismelor financiare de atragere a fondurilor prin colectă publică pentru achiziţionarea operei lui Constantin Brâncuşi "Cuminţenia Pământului".

Astfel prin proiectul de OUG care vine să completeze OUG 10/2016 se introduc la articolul 3 trei noi alineate 5-7, alineatul 5 stabilind că "Ministerul Culturii poate încheia contracte cu persoane juridice de drept privat cu sau fără scop lucrativ, pentru a sprijini colectarea fondurilor, în numele, pe seama Ministerului Culturii şi în scopul achiziţionării bunului prevăzut la art. 1".

Potrivit Agerpres, o altă prevedere stabileşte că "persoanele juridice prevăzute la alin. (5) vor fi selectate în condiţii transparente şi nediscriminatorii, având la bază capacitatea administrativă a acestora de a sprijini colectarea fondurilor şi/sau experienţa în colectarea donaţiilor", iar "cerinţele minime privind capacitatea administrativă de a sprijini colectarea fondurilor şi/sau experienţa în colectarea donaţiilor vor fi stabilite prin ordin al Ministrului Culturii".

Următorul alineat nou introdus prevede că "persoanele juridice prevăzute la alin. (5) vor deschide pentru colectarea donaţiilor conturi proprii, distincte, prin intermediul cărora urmează a se derula doar operaţiuni de încasare a donaţiilor şi, respectiv, de virare către contul deschis de Ministerul Culturii la Trezorerie".

În preambulul proiectului de act normativ se arată că noile măsuri legislative au în vedere "necesitatea asigurării fondurilor pentru achiziţionarea operei de artă "Cuminţenia Pământului", realizată de sculptorul Constantin Brâncuşi, bun cultural de patrimoniu clasat în categoria valorică tezaurul patrimoniului cultural naţional mobil, ţinând cont de faptul că mecanismul de colectare instituit prin OUG 10/2016 s-a dovedit insuficient pentru atragerea sumei care va completa fondurile alocate de la bugetul de stat, precum şi de faptul că timpul rămas pentru finalizarea colectei publice este foarte scurt raportat la suma necesară".

În şedinţa de vineri, Guvernul va aproba şi un proiect de hotărâre pentru aprobarea plafoanelor alocate ajutoarelor naţionale tranzitorii şi schemelor de sprijin cuplat în sectorul zootehnic, precum şi pentru stabilirea cuantumului acestora, pentru anul de plată 2015.

Un alt proiect de HG ce urmează să fie adoptat în reuniunea Executivului vizează instituirea bursei anuale "Ierunca-Lovinescu", în favoarea studenţilor români în Franţa, acordată de MAE.