„Apelurile abordează problema sărăciei în mod integrat, prin măsuri din toate domeniile cheie pentru incluziunea socială: ocupare, educație, locuire, sănătate, servicii sociale și anti-discriminare, adresate atât celor mai săraci copii, cât și familiilor lor”, menţionează instituţia.

Astfel, autoritățile locale, organizațiile neguvernamentale, partenerii sociali și societățile comerciale care doresc să aplice au la dispoziție două linii de finanțare separate, pe platforma MySMIS: Obiectivul Specific 4.1. — Dezvoltare locală integrată în comunitățile marginalizate în care există populație aparținând minorității rome și Obiectivul Specific 4.2. — Dezvoltare locală integrată în comunitățile marginalizate (indiferent de dimensiunea populației de etnie romă).
Ministerul Fondurilor Europene va evalua proiectele depuse din perspectiva analizei la fața locului și a măsurilor propuse de promotorii proiectelor, grila de punctaj “încurajând o abordare complexă, care să răspundă mai multor nevoi ale oamenilor din comunitățile sărace”.

Analize ale sărăciei „la firul ierbii”

„Pe de o parte, activitățile de proiect nu mai pot fi formulate din birou, ci trebuie construite pornind de la nevoile comunității, de la fața locului. Finanțăm acțiuni care pun la o un loc mai multe surse ale sărăciei (condiții proaste de locuire, abandonul școlar, lipsa de acces la sănătate, etc) și vin cu soluții pentru toate în același timp, punând comunitatea în centrul intervenției. Noi am creat cadrul, acum așteptăm ca promotorii de proiecte, autorități și ONG-uri, să lucreze la firul ierbii, să analizeze cauzele sărăciei din comunitatea lor și să propună soluții bune”, a declarat Cristian Ghinea, ministrul de resort. 

Potrivit acestuia, evaluarea proiectelor va începe de la 1 iulie, „deci este timp pentru o analiză serioasă și vorbit cu oamenii din comunități, pentru a acoperi nevoile lor reale”.