"Este vorba despre localităţi în care fie au fost dizolvate consiliile locale, fie primarul nu îşi poate exercita atribuţiile (ca urmare a încetării mandatului, a suspendării mandatului sau a dispunerii de măsuri preventive), fie ambele situaţii simultan", precizează Guvernul, menţionând că în aceste localităţi nu mai este posibilă, conform legislaţiei în vigoare, adoptarea deciziilor la nivelul autorităţii publice locale.

Astfel, autorităţile respective sunt în imposibilitatea de a aproba bugetul local sau rectificări ale bugetului local, de a stabili în termenul legal (până la 10 noiembrie a.c) nivelul impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2016, de a emite autorizaţiile de construcţie, de a acorda unele drepturi sociale respectiv de asistenţă socială, protecţia copilului, ajutoare pentru încălzire, venit minim garantat.

Pentru deblocarea acestor situaţii, ordonanţa prevede că 'drepturile de asistenţă socială (alocaţie, măsuri de protecţie socială, ajutoare pentru încălzire acordate persoanelor cu venituri mici, etc) vor putea fi aprobate de către secretarul unităţii administrativ-teritoriale sau de persoana numită de prefect în acest sens, în situaţia în care primarul nu îşi poate exercita atribuţiile'.

În cazul dizolvării consiliului local actul normativ prevede posibilitatea reconstituirii consiliului din membri supleanţi, iar în situaţia majorării sau diminuării bugetului local cu sume de la bugetul de stat, ordonanţa permite posibilitatea ca prefectul să desemneze o persoană care să preia calitatea de ordonator principal de credite şi care să aibă dreptul de a rectifica bugetul local prin aprobarea unei decizii, cu avizul Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice.

În ceea ce priveşte nivelul impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2016, actul normativ prevede posibilitatea 'aprobării lor prin dispoziţie a primarului, în cazul în care consiliul local este dizolvat, sau – dacă nici primarul nu-şi poate exercita atribuţiile – prin decizie aprobată de către secretarul unităţii administrativ-teritoriale (sau de către persoana desemnată să preia calitatea de ordonator principal de credite)'.

Totodată, preşedinţii consiliilor judeţene pot emite autorizaţiile de construcţie pentru lucările care se execută la imobile situate pe raza unităţilor administrativ-teritoriale unde primarul nu îşi poate exercita atribuţiile.