OUG prezervă drepturile salariale ale personalului din sănătate şi după 1 martie 2017, în lipsa elaborării regulamentului care stabileşte locurile de muncă, categoriile de personal, mărimea concretă a sporului pentru condiţii de muncă, precum şi condiţiile de acordare a acestuia, potrivit unui comunicat de presă.

"Practic, prin completarea legislativă se stabileşte că se menţin drepturile salariale deja acordate chiar dacă regulamentul de acordare a sporurilor nu a fost elaborat până la 1 martie 2017", se arată în același comunicat.

De asemenea, întrucât Regulamentul de acordare a sporurilor se elabora cu respectarea prevederilor din Anexa nr. III la Legea cadru nr. 284/2010, ar fi existat şi situaţii în care pentru anumite locuri de muncă şi categorii de personal aplicarea Regulamentului ar fi avut efecte negative asupra drepturilor salariale, în sensul diminuării cuantumului sporului stabilit şi acordat în luna decembrie 2016.

"Având în vedere că urmează a fi aplicată noua lege a salarizării unitare, prorogarea termenului de aplicare a Regulamentului este necesară pentru a elimina situaţiile care pot genera diminuarea drepturilor salariale de care beneficiază personalul din sistemul sanitar", mai precizează Guvernul.

Prin Legea nr.250/2016 a fost reglementat faptul că, începând cu luna decembrie 2016, sporurile şi alte drepturi salariale specifice activităţii se vor calcula prin raportare la salariul de bază avut.