Evenimentul Zilei > Actualitate > Graniţele localităţilor stau în pixul prefecților
Graniţele localităţilor stau în pixul prefecților

Graniţele localităţilor stau în pixul prefecților

Limitele administrative ale unui oraş sau ale unui sat nu vor mai fi stabilite prin lege. Orice primar poate cere prefectului să-i traseze noile graniţe ale oraşului sau satului.

Noua lege privind amenajarea teritoriului şi urbanismului îi oferă unui prefect dreptul de a remodela harta României. Primarul unei localităţi mai poate trage teren în administraţie dacă, de exemplu, face o cerere la prefectură. Limitele teritoriale, care vor fi luate în considerare atunci când va fi stabilit un nou ţinut, pot fi reale sau imaginare, se precizează în noua lege adoptată de parlamentari.
În timp ce unul din cei doi care au iniţiat această lege, deputatul Toader Stroian, spune că proiectul era necesar, pentru că există multe litigii între localităţi şi neînţelegeri care sunt trenate de către comisiile funciare ale judeţelor, prefectul Capitalei, Mihai Atănăsoaei, este de părere că această lege nu trebuia dată. El susţine că teritoriul unei unităţi administrativ -teritoriale poate fi modificat numai prin legile deja existente.
"Te duci cu actele şi prefectul dă un ordin"
Toader Stroian a explicat, pentru "Evenimentul Zilei", care este miza adoptării acestui proiect de lege: "Până acum, trebuiau depuse actele funciare la prefectură, iar Ministerul Ad mi nistraţiei iniţia o lege pentru a schimba graniţele unei localităţi. Noul proiect va da posibilitatea pre fecţilor să semneze ordine, la cererea primarilor, prin care să modifice teritoriile oraşe lor sau ale satelor". Stroian a mai precizat că noile limite ale localităţilor vor fi "linii reale sau imaginare"."Se vor lua în considerare actele cadastrale şi cele istorice. De exemplu, dacă tu, ca primar, ştii până unde s-a întins graniţa localităţii, ai şi acte istorice şi te consulţi cu mai vechii statului, poţi, ca edil, să te duci la prefect să ceri ordin", a conchis Stroian.
Se vor putea atrage fonduri UE şi finaliza PUG-uri
Potrivit expunerii de motive a legii, actul va falicita întocmirea noilor planuri urbanistice generale şi va grăbi construirea unei infrastructuri de date cerută de europeni. "Delimitarea administrativ- teritorială este absolut necesară şi se impune în regim de urgenţă, fiindcă în situaţii de litigii nu există posibilitatea întocmirii Planurilor Urbanistice Generale, ceea ce crează în anumite situaţii greutăţi în accesarea fondurilor europene", se precizează în expunerea de motive care a fost semnată şi de deputatul Sulfina Barbu, cel deal doilea iniţiator al legii.
Derogări pentru cazuri "excepţionale"
Deputatul mai spune că doar cazurile "excepţionale" vor mai fi rezolvate prin elaborarea de legi sau de către comisii speciale: "Dacă nu sunt litigii, prefectul va fi cel care va decide, pe baza actelor, limitele teritoriale. Trebuia dată o asemenea lege. De exemplu, există un conflict între judeţele Neamţ şi Harghita. Acolo se mută panourile de limitare a judeţelor noaptea. Rezolvarea unui asemenea litigiu în Parlament ar dura ani de zile".
O nouă definiţie a graniţelor localităţilor
În opinia liderului PDL, celelalte legi privind amenajarea teritoriului nu dau definiţii clare legate de limitele localităţilor, în timp ce noua lege reglementează această problemă. Cei doi ini ţiatori ai legii susţin că, fără aceaste norme juridice, România nu va putea realiza infrastructura pentru informaţii spaţiale, investiţie impusă de către Parlamentul şi Comisia Europeană.
Boc: Guvernul nu susţine adoptarea legii
Legea a fost adoptată de Parlament şi a intrat în vigoare, cu toate că Executivul a dat aviz negativ. "Faptul că numărul şi limitele unităţilor administrativ-teritoriale au evoluat după anul 1968 şi faptul că există numeroase litigii privind stabilirea limitelor între unele unităţi administrativ- teritoriale nu se da to rea ză lipsei sau neclarităţii unora dintre definiţiile anexei 2 din Legea 350/2001", se precizează în punctul de vedere al Guvernului, care a fost trimis în Parlament.
Avem deja mai multe legi, spune Executivul
Actul semnat de premierul Emil Boc mai spune că "structurile asociative ale autorităţilor administraţiei publice locale implicate" ar trebui consultate înainte ca o asemena lege să fie pusă în aplicare. Mai mult, susţine premierul, există deja în vigoare mai multe acte normative care reglementează graniţele autori tăţilor . Cu toate acestea, noul proiect a intrat în vigoare pe 11 iulie, potrivit Monitorului Oficial.
60% din comune şi 30% din oraşe, desfiinţate
Primari şi consilieri locali mai puţini, oraşe transformate în comune şi comune "retrogradate" la rang de sat. Asta prevede un proiect de lege aflat în acest moment în dezbaterea Senatului. Echipe de inspectori guvernamentali au început să evalueze situaţia financiară a primăriilor din toată ţara. Mai mult, "noua structură administrativ – teritorială ar urma să intre în vigoare de la 1 ianuarie 2012, iar alegerile locale şi generale din acel an se vor face pe structura rezultată în urma reorganizării", se precizează în proiectul de lege aflat în dezbaterea Senatului.
Dacă nu sunt litigii, prefectul va fi cel care va decide, pe baza actelor. Trebuia dată această lege. De exemplu, între judeţele Harghita şi Neamţ există un conflict. Noaptea se mută panourile de limitare a graniţelor dintre judeţe.“
SULFINA BARBU deputat PDL