Nicio na?iune parc? nu arat? atât de strâmb ?i urât, cum am ajuns noi s? ar?t?m chiar de ziua noastr?. Dincolo de corup?ie, incompeten?? sau chiar nesim?ire, clasa politic? din România a f?cut un r?u mult mai mare acestui popor. A folosit atât de mult discursul urii, încât românii au ajuns s? piard? punctele de reper care trebuie s? fie mai importante decât orice partid sau politician vremelnic.

Cele mai puternice simboluri na?ionale sunt tratate cu o lips? de respect înfior?toare. Numai a?a se poate califica gestul tuturor celor care, orbi?i de lupta politic? a momentului, au fluierat ?i huiduit la parada de 1 Decembrie.
Lupta politic? ?i b?t?liile pentru putere sunt, în cele din urm?, fenomene fire?ti într-o democra?ie. Ele trebuie purtate îns? în grani?e normale ?i nu au voie s? afecteze principii, valori ?i simboluri na?ionale. O ?ar? în care oamenii sunt adu?i în situa?ia s? nu respecte imnul, drapelul, ziua na?ional? este o ?ar? care începe s? se dizolve.
Fenomenul a fost mai vizibil cu prilejul zilei de 1 Decembrie. Dac? st?m s? privim bine în jur, constat?m c? acela?i fenomen se poate observa aproape în fiecare zi. Se vede pe monumentele istorice care ne pic? în cap. Se vede în dramele personale ale tuturor oamenilor care au f?cut ceva pentru România, de la actorii de aur, pân? la sportivii de performan??.

Se vede, în cele din urm?, în lejeritatea cu care foarte mul?i murd?resc ?i distrug spa?iul public. Se vede, în cele din urm?, tot mai agresiv în atitudinea extremi?tilor care ne sfideaz? tot mai des în propria ?ar? ?i viseaz? s? sparg? în buc??i România.
România nu poate avea un viitor, dac? politicienii nu delimiteaz? clar o grani?? la care trebuie l?sate ciond?nelile, orgoliile, interesele personale sau de partid ?i unde sunt valori pe care to?i trebuie s? le respect?m ?i cultiv?m, indiferent de simbolul pe care punem ?tampila de vot.

Marele e?ec al celor 23 de ani
de dup? pr?bu?irea comunismului este incapacitatea de a contura imaginea unui viitor clar, bazat pe valori în care credem to?i ?i care sunt deasupra de orice disput? a momentului.

Cite?te ?i alte editoriale de acela??i autor, pe aceea?i tem?:

 • EDITORIALUL EVZ. Strigoiul campaniei electorale
 • EDITORIALUL EVZ. Ur? ?i obsesie
 • Menajeria lui Crin
 • M?garul troian din curtea PNL
Particip?, al?turi de cititorii din comunitatea evz.ro, la dezbaterea pe lipsei de respect fa?? de simbolurile na?ionale.

Primul SITE DE ?TIRI din România în care TU esti PARTENER egal cu JURNALI?TII
Vezi mai jos opiniile cititorilor despre acest editorial ?i comentariile pe tema propus? dezbaterii ?i SPUNE ?I TU ce p?rere ai!

Cite?te alte editoriale ale jurnalistului M?lin Bot ?i urm?re?te dezbaterile cu cititorii din sec?iunea de comentarii a articolelor:

Caracati?a care înha?? România

 • Ciordeal? ?i prostie
 • Colc?ie ?obolanii în subsolul sistemului judiciar
 • Republica Bananier? România
Alte opinii de acela?i autor, din evz.ro:
Ha?oti tr?deaz? adev?rata miz? a campaniei electorale

 • Viola?i ?i cu banii lua?i, de dou? ori
 • Paradoxul Felix: securi?tii prosper?, victimele sunt condamnate
 • Filantropica ?i mineriada din Senatul României
 • De ce a ap?rut stenograma lui B?sescu
Comenteaz? acest editorial mai jos, în dezbaterea purtat? chiar cu autorul!