„În anul 2004 am preluat conducerea Spitalului Militar Central din București. Am condus această unitate medicală până în anul 2009, perioadă în care spitalul a trecut prin etape succesive de modernizare pentru a putea răspunde cerințelor și necesităților medicale specifice unei societăți moderne. La preluarea conducerii spitalului, acesta se prezenta ca un spital de rang orășenesc, cu spații insalubre și dotări medicale învechite. În anul 2009 am predat următorului comandant un spital de rang universitar, cu clinici universitare nou înființate, cu aparatură medicală ultraperformantă în toate secțiile medicale, cu spații renovate, care asigurau condiții hoteliere bune pentru pacienți și condiții atractive de lucru pentru personalul medical.


„Nu cunosc motivul pentru care, timp de 6 ani, șeful CCMDIO a refuzat să utilizeze aparatura aschiziționată”


În anul 2008, în beneficiul spitalului, au fost achiziționate un număr de 420 de dispozitive medicale ultraperformante, grupate în peste 100 de tipuri de aparate pentru dotarea secțiilor de anestezie și terapie intensivă, secțiile medicale și chirurgicale, laboratorul de analize medicale, laboratorul de endoscopie medicală, laboratorul de imagistică medicală, laboratorul de tehnică dentară, unitatea de primiri urgențe și achiziția de ambulanțe noi. Toate achizițiile s-au derulat prin Direcția Medicală. Aceste achiziții nu erau de competența spitalului, deoarece erau finanțate printrun program de investiții de la bugetul Ministerului Apărării Naționale. Printre aparatele medicale achiziționate în acea perioadă se regăsește și sistemul CAD/CAM, la care faceți referire în cuprinsul articolului. Acesta nu este un sistem de implantologie, care inseră implanturi, așa cum ați informat opinia publică în mod eronat și tendențios, ci este un sistem ultraperformant de realizare a lucrărilor protetice, care se folosește exclusiv în laboratoarele de tehnică dentară și este utilizat exclusiv de către tehnicienii dentari. Spitalul militar are în structura sa un astfel de laborator și are încadrați 5 tehnicieni dentari. În anul 2009 am plecat de la conducerea spitalului militar și nu cunosc motivul pentru care, timp de 6 ani, șeful Centrului Clinic de Medicină Dentară și Implantologie Orală (CCMDIO), col. dr. Iorgulescu Dan și comandanții, col. Dr. Ranetti și col. Dr. Ioniță, au refuzat să utilizeze aparatura achiziționată. Aceștia sunt cei mai în măsură să răspundă la această întrebare și sunt direct responsabili de neutilizarea acestui aparat care ar fi adus mari beneficii de imagine spitalului, dar, mai ales, beneficii medicale de necontestat pacienților care se tratau în acest spital, cât și beneficii financiare spitalului. La predarea funcției, aparatul era în stare normală de funcționare, așa cum atestă procesul verbal de predare-primire a acestuia, precum și ulterior, în niciunul din procesele verbale de inventariere anuală 2009- 2015 a aparaturii medicale, nu se regăsește mențiunea că aparatul CAD/CAM nu ar fi în stare de funcționare sau că ar fi neutilizat.

După plecarea de la comanda spitalului am preluat Direcția Medicală, moment care coincide cu venirea la conducerea Ministerului Apărării a lui Gabriel Oprea, care a dispus trecerea Spitalului Universitar de Urgență Militar Central Dr. Carol Davila în subordinea sa directă (…)

Referitor la informația dvs. că spitalul necesită renovarea și consolidarea spațiilor, pentru corecta informare a opiniei publice precizez faptul că odată cu luarea în primire a comenzii spitalului am constatat că peste 75% din spațiile spitalului sunt necorespunzătoare având clădiri de peste 120 de ani vechime, insalubre și cu circuite medicale inadecvate vremurilor pe care le traversăm, am luat decizia și am făcut demersuri succesive pentru obținerea aprobărilor necesare pentru o construcție nouă. În anul 2008 am finalizat demersurile și avizele necesare și am promovat un proiect de hotărâre în acest sens. În decembrie 2008, acest proiect al meu a fost concretizat în Hotărârea de Guvern nr. 1594/2008 pentru o construcție nouă, dedicată spitalului militar, construcție care să răspundă pe deplin cerințelor europene și NATO. Prin această Hotărâre de Guvern s-a alocat un spațiu de 2,5 ha în inima Bucureștiului, respectiv Str. Plevnei, pe fostul amplasament al Clubului Steaua. Anexez Hotărârea de Guvern.Referitor la afirmațiile tendențioase cuprinse în articolul dvs. prin care afirmați că am fost demis ca urmare a săvârșirii unei fapte împotriva legii, menționez că pe aspectele sesizate parchetului de „specialiștii MAPN” (Direcția de Audit Intern) s-a dispus clasarea cauzei pe considerentul că faptele nu există, așa cum se consemnează în ordonanța de clasare ill. 119/P/2014 din 30 Aprilie 2015 pe care o anexez prezentului drept la replică.

Cu aleasă considerație,
G-ral. maior medic,
Prof. Univ. Dr. Ioan Sîrbu