Surse din Primăria Capitalei au explicat pentru EVZ că edilul-şef al Capitalei vrea să înfiinţeze 24 de societăţi comerciale care ar urma să se ocupe cu gestionarea zonelor de agrement, dar şi a altor activităţi care intră în subordionea Primăriei Capitalei. 19 SRL-uri ar putea fi aprobate de aleşii generali la sfârşitul acestei luni, când va avea loc şedinţa Consiliului General al Capitalei.

Conform raportului de specialitate ataşat proiectului de hotărâre care prevede înfiinţarea unei societăţi comerciale care să aibă ca obiect de activitate producerea, furnizarea energiei electrice şi termice, Strategia Energetică a Municipiului Bucureşti se află în curs de elaborare.

"Un pas esenţial a fost întreprins prin realizarea şi punerea în dezbatere publică a componentei acesteia, respectiv a Strategiei de alimentare cu energie termică a Municipiului Bucureşti. Parte din obiectivele principale sunt: realizarea unor surse noi de cogenerare de înaltă eficienţă care să alimenteze zonele de consum situate la distanţe mari faţă de sursele ELCEN extinse; utilizarea surselor regenerabile prin valorificare energetică a deşeurilor menajere din Municipiul Bucureşti; atragerea de finanţări externe/investiţii private pentru a asigura continuitatea şi dezvoltarea sistemului energetic al municipiului Bucureşti. (…) Pentru atingerea obiectivelor menţionate anterior este nevoie de o implicare directă, fapt pentru care apreciem că este necesară înfiinţarea unei societăţi comerciale cu acţionar unic Consiliul General al Municipiului Bucureşti", reiese din document.

În raportul de specialitate ataşat proiectului privind societatea comercială care să realizeze activităţile necesare asigurării serviciului de iluminat public se arată că pe 29 decembrie se finalizează contractul de delegare încheiat între Primăria Municipiului Bucureşti şi SC Luxten Lightning Company SA.

"Ţinând cont de faptul că este obligatorie menţinerea unei continuităţi în asigurarea serviciilor publice către populaţie, este necesară iniţierea demersurilor pentru asigurarea organizării serviciului de iluminat. (…) Conform OUG 58/2016, există şi posibilitatea de a se înfiinţa o societate comercială, societate care să poată efectua activităţi pentru asigurarea serviciului de iluminat", se arată în acelaşi document.

În raportul de specialitate ataşat proiectului privind societatea comercială care să realizeze activităţile necesare asigurării serviciului de iluminat public se arată că pe 29 decembrie se finalizează contractul de delegare încheiat între Primăria Municipiului Bucureşti şi SC Luxten Lightning Company SA.

"Ţinând cont de faptul că este obligatorie menţinerea unei continuităţi în asigurarea serviciilor publice către populaţie, este necesară iniţierea demersurilor pentru asigurarea organizării serviciului de iluminat. (…) Conform OUG 58/2016, există şi posibilitatea de a se înfiinţa o societate comercială, societate care să poată efectua activităţi pentru asigurarea serviciului de iluminat", se arată în acelaşi document.

În expunerea de motive corespunzătoare proiectului care prevede înfiinţarea unei societăţi comerciale care să aibă ca obiect de activitate administrarea şi dezvoltarea infrastructurii unităţilor sanitare ale municipalităţii se arată că în acest fel se doreşte separarea funcţiilor adiacente actului medical care revin în responsabilitatea Administraţiei Spitalelor şi Serviciilor Medicale Bucureşti de funcţiile de administrare şi gospodărire a patrimoniului şi cheltuielilor necesare mentenanţei şi infrastructurii spitaliceşti.

Astfel, aceste societăţi ar urma să aibă ca obiect de activitate:

* producerea, furnizarea energiei electrice şi termice, servicii energetice şi de mentenanţă
* realizarea activităţilor necesare asigurării serviciului de iluminat public
* administrarea şi dezvoltarea infrastructurii unităţilor sanitare ale municipalităţii
* protecţia civilă şi activităţile de voluntariat specifice acesteia
* servicii în tehnologia informaţiilor
* construirea, dezvoltarea şi administrarea de baze sportive şi terenuri de sport
* punerea în valoare şi exploatarea obiectivelor turistice din Capitală, precum şi promovarea Municipiului Bucureşti ca destinaţie turistică
* administrarea parcurilor, grădinilor publice, a lacurilor şi ştrandurilor de pe raza Municipiului Bucureşti
* serviciul de administrare a reţelei de agrement a Municipiului Bucureşti
* administrarea spaţiilor publicitare
* întreţinerea materialului lemnos situat pe spaţiile verzi aflate pe domeniul public al Municipiului Bucureşti
* asigurarea protecţiei şi siguranţei obiectivelor de interes public şi privat
* consolidarea clădirilor cu risc seismic
* servicii de coordonare/consultanţă pentru proiectele de infrastructură mare ale Municipiului Bucureşti
* gestionarea unitară a fondului imobiliar al Municipiului Bucureşti
* administrarea drumurilor
* administrarea parcărilor publice
* dispecerizarea activităţii de transport local de persoane
* managementul sistemelor integrate de trafic, informare călători şi management al flotei transportului public