Reactorul 1 de la Centrala Nuclear? Cernavod? a fost oprit azi diminea??, la ora 5, din cauza furtunii care a devastat Dobrogea. În acela?i timp, mai multe turbine din câmpurile eoliene au fost avariate. Sistemul energetic na?ional se afl? în situa?ie critic? ?i pentru c? termocentrala de la Brazi se afl? în mentenan?? pân? mar?i.

În total, în aceast? diminea??, deficitul din sistemul energetic na?ional era de 1.100 MW. Eolienele func?ioneaz? la jum?tate din capacitate, furnizând în re?ea doar 400 MW. Ca m?suri compensatorii, au fost pornite trei grupuri de la centrala Iernut ?i un grup de la Turceni. În plus, Hidroelectrica ?i-a suplimentat aportul de energie livrat în sistem.

Oprirea Reactorului 1 de la Cernavod? nu prezint? niciun risc pentru popula?ie, urmând a fi repornit, conform procedurilor standard, peste 36 de ore.

Azi noapte, vântul a b?tut în sud-estul României cu viteze de 80-100 km/h, cele mai afectate fiind jude?ele Br?ila, Gala?i ?i Constan?a. 80 de localit??i au r?mas f?r? curent. Situa?ia exact? a avariilor la turbinele eoliene nu este definitivat?, înc? a?teptându-se raport?ri din teren.

Portul Constan?a a fost închis ?i mai mul?i copaci din ora? au fost smul?i din r?d?cini, avariind câteva ma?ini. Codul portocaliu a fost prelungit ?i pentru ziua de ast?zi.