Iata sentința:

16.03.2017

Ora estimată: 09:00

Complet: CP2-pi
Tip soluţie: 
Soluţia pe scurt: În baza art. 396 alin. 1 şi 4 din Codul de procedura penală raportat la art. 83 din Codul penal şi art. 375 alin. 1, art. 396 alin. 10 din Codul de procedura penală, stabileşte pedeapsa de 1 an şi 6 luni închisoare în sarcina inculpatului Cotoşman Florin Irinel, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de Conducerea unui vehicul sub influenţă alcoolului sau a altor substanţe, fapta prev. şi ped. de 336 alin. 1 din Codul penal. În baza art. 83 alin. 1 din Codul penal amână aplicarea pedepsei închisorii pe un termen de supraveghere stabilit în condiţiile art. 84 din Codul penal, de 2 ani de la dată rămânerii definitive a prezenţei hotărâri. În baza art. 85 alin. 1 din Codul penal pe durata termenului de supraveghere, inculpatul trebuie să respecte următoarele măsuri de supraveghere: a) să se prezinte la Serviciul de Probaţiune Olt, la datele fixate de acesta; b) să primească vizitele consilierului de probaţiune desemnat cu supravegherea să; c) să anunţe, în prealabil, schimbarea locuinţei şi orice deplasare care depăşeşte 5 zile, precum şi întoarcerea; d) să comunice schimbarea locului de muncă; e) să comunice informaţii şi documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existenţa. În baza art. 86 alin. 1 din Codul penal pe durata termenului de supraveghere, datele prevăzute în art. 85 alin. 1 lit. c – e se comunica Serviciului de Probaţiune Olt. În baza art. 85 alin. 2 din Codul penal impune inculpatului să execute următoarele obligaţii: a)    să presteze o muncă neremunerata în folosul comunităţii – Colegiul Tehnic Metalurgic, mun. Slatina, jud. Olt sau Colegiul Naţional Radu Greceanu, mun. Slatina, jud. Olt, pe o perioada de 50 de zile; b)    să participe conform programării ce va fi realizată de către consilierul de probaţiune la programul „Drink and Drive – schimb de bune practici în vederea elaborării unui program specific de reabilitare a persoanelor condamnate pentru conducerea autovehiculelor sub influenţă băuturilor alcoolice”. În baza art. 86 alin. 2 din Codul penal, supravegherea obligaţiilor stabilite potrivit art. 85 alin. 2 din Codul penal se face de Serviciul de Probaţiune Olt. În baza art. 404 alin. 3 din Codul de procedura penală atrage atenţia inculpatului asupra consecinţelor nerespectării măsurilor de supraveghere şi obligaţiilor impuse şi ale săvârşirii de noi infracţiuni în cursul termenului de supraveghere. În baza art. 274 alin. 1 C. proc. pen. obligă pe inculpatul Cotoşman Florin Irinel, la plata sumei de 400 lei cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de stat(din care 300 lei cheltuieli avansate în faza de urmărire penală). Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicare. Pronunţată în şedinţa publică, azi, 16.03.2017. 
Document: Hotărâre  277/2017  16.03.2017

şi definitivă de la curtea de apel craiova

Nr. unic (nr. format vechi) :    11321/311/2016
Dată înregistrării    26.04.2017
Dată ultimei modificări:    27.05.2017
Secţie:    Secţia Penală şi pentru Cauze cu minori
Materie:    Penal
Obiect:    conducerea unui vehicul sub influenţă alcoolului sau a altor substanţe (art.336 NCP)
Stadiu procesual:    Apel

Părţi
Nume    Calitate parte
PARCHETUL DE PE LÂNGĂ JUDECĂTORIA SLATINA    Apelant
COTOŞMAN FLORIN – IRINEL    Inculpat

Şedinţe
26.05.2017
Ora estimată: 09:00
Complet: C.13ap
Tip soluţie: Schimbat în parte
Soluţia pe scurt: În baza art.421 pct.2 lit. a C.p.p. admite apelul declarat de apelantul Parchetul de pe lângă Judecătoria Slatina împotriva sentin?ei penale nr. 277/2017 a Judecătoriei Slatina . Desfiin?ează în parte sentin?a penală nr. 277/2017 a Judecătoriei Slatina şi rejudecând: În temeiul art. 85 alin 2 lit. g) Cp impune că pe durata termenului de supraveghere inculpatul să nu conducă autovehicule . Men?ine restul dispozi?iilor sentin?ei penale apelate care nu contravin prezenţei decizii penale. În baza art. 275 alin 3 C.p.p. cheltuielile judiciare rămân în sarcina statului. Definitivă. Pronunţată în şedinţa publică de la 26.05.2017. 
Document: Hotărâre  968/2017  26.05.2017