Alexandra Dobre, 26 de ani, ocupă funcția de președinte al Consiliului de Administrație al Spitalului Gomoiu și al Spitalului Filantorpia, cât și cea de director general al Centrului pentru Seniori al Municipiului București.

Omul Gabrielei Firea, Alexandra Dobre, beneficiara unei legi prost făcute, care permite oricui să fie pe funcții cheie – fără pregătire, fără performanțe.

„Doamna Alexandra Dobre, director al Centrului pentru Seniori al Municipiului Bucuresti a fost numita prin act administrativ ca reprezentant al Primarului General in consiliul de administratie al Spitalului Clinic Filantropia si nu ‘presedinte’ al CA. Pozitia de presedinte a rezultat un urma votului membrilor consiliului de administratie al spitalului.

Potrivit art. 186 din legea 95/2006 actualizata, (1) În cadrul spitalului public funcţionează un consiliu de administraţie format din 5-8 membri, care are rolul de a dezbate principalele probleme de strategie, de organizare şi funcţionare a spitalului.

(2) Membrii consiliului de administraţie pentru spitalele publice din reţeaua autorităţilor administraţiei publice locale sunt:

a) 2 reprezentanţi ai Ministerului Sănătăţii sau ai direcţiilor de sănătate publică judeţene sau a municipiului Bucureşti, iar în cazul spitalelor clinice un reprezentant al Ministerului Sănătăţii sau al direcţiilor de sănătate publică judeţene sau a municipiului Bucureşti;

b) 2 reprezentanţi numiţi de consiliul judeţean ori consiliul local, după caz, respectiv de Consiliul General al Municipiului Bucureşti, din care unul să fie economist;

c) un reprezentant numit de primar sau de preşedintele consiliului judeţean, după caz;

d) un reprezentant al universităţii sau facultăţii de medicină, pentru spitalele clinice;

e) un reprezentant al structurii teritoriale a Colegiului Medicilor din România, cu statut de invitat;

f) un reprezentant al structurii teritoriale a Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, cu statut de invitat.

Membrii consiliului de administraţie al spitalului public se numesc prin act administrativ de către instituţiile prevăzute la alin. (2) şi (3). (8)

Şedinţele consiliului de administraţie sunt conduse de un preşedinte de şedinţă, ales cu majoritate simplă din numărul total al membrilor, pentru o perioadă de 6 luni.”, a comunicat PMB către ziarul Libertatea.