TV-R SIND a chemat în judecată administrația SRTV pentru obligarea acesteaia să acționeze, în limitele legii, pentru recuperarea prejudiciilor aduse Societăţii Române de Televiziune, în decursul timpului,  de managementul defectuos.

Sindicatul TV-R SIND cere în instanță obligarea pârâtei SRTV să acționeze, în limitele legii, pentru atragerea răspunderii și recuperarea prejudiciilor de la membrii organelor de conducere ale SRTV care s-au succedat din anul 2006 până în prezent și care se dovedesc a fi vinovați pentru situaţia financiară precară în care a ajuns Televiziunea Publică Română.

Documente date publicității de Curtea de Conturi atestă o relație de cauzalitate între managementul Societății Române de Televiziune și datoriile perpetuate în timp ale acesteia, din 2006 încoace.
In ciuda acestor grave constatări, Administrațiile SRTV se rezumă să deplângă public soarta instituției pe care o administrează ”în interesul publicului”, să acuze ”greaua moștenire”, deloc secretă altfel la preluarea și asumarea mandatului, și să ”rezolve” problemele financiare cu care se confruntă Televiziunea Publică întotdeauna prin sacrificii impuse salariaților.

Creşterea anuală a pierderilor financiare a SRTV este, de altfel, publică:
2006    – 17.158.538 lei, 2007 – 29.451.567 lei, 2008 – 53.834.115 lei,
2009 – 48.018.958 lei, 2010 – 161.956.133 lei, 2011 – 160.807.908 lei,
2012 -620.027.464 lei, 2013 – 787.866.013 lei (pierderi = datorii comericale, la bugetul de stat etc.)
Având în vedere înghețarea salariilor la nivelul din 2008 (absența creşterii cu inflaţia) și eliminarea altor drepturi salariale – pe de o parte -, și permanent invocata creştere a cheltuielilor cu salariații – pe de altă parte – ajungem la o singură concluzie: managementul a semnat în decursul timpului creșterea numărului de angajați și/sau creșteri salariale preferențiale, netransparente și peste posibilitățile financiare ale instituției.

In urma selecţiei de personal din 2012, la începutul anului 2013 au fost concediaţi 619 angajaţi ai TVR. Astfel, Societatea Română de Televiziune (SRTv) a cheltuit cu personalul 182,9 milioane de lei în 2013, această sumă fiind cu 2,71% mai mică faţă de anul 2012, aşa cum arată Raportul de activitate pe 2013 al SRTV. Timpul demonstrează că aceste economii sunt insignifiante în sine, dar mai ales în raport cu sumele cheltuite de SRTV cu avocaţii colaboratori care au gestionat procesele izvorâte tocmai din viciile de procedură ale procesului de selecţie de personal.

Salariații au acceptat în decursul timpului, (aşa cum li s-a explicat de către managerii de atunci!) în interesul instituţiei publice şi sub permanentul spectru al concedierilor colective, sacrificii temporare care apoi s-au permanentizat tacit: au pierdut la primele de Paște și de Crăciun (2007), au renunțat la bonurile de masă (2011), au acceptat neplata orelor suplimentare (sectorul producție editorială – 2011),  au pierdut indexarea salariilor cu indicele creșterii prețurilor de consum (în 2008-2012 CCM prevedea amânarea plăților, prevedere nerespectată de administrații, în 2012 CCM a anulat indexarea), au suportat o concediere colectivă cu procedură și criterii sancționate deja de instanță  (în 2013, 619 salariați au fost concediați în numele unei redresări economice care astăzi se dovedește – iată! –  ineficientă).

Toate acestea în timp ce, massmedia, dar mai ales documente publice ale Curții de Conturi vorbesc despre „management defectuos”, ”decizii manageriale cu impact financiar negativ”, ”lipsa unor măsuri manageriale care ar fi trebuit să asigure creșterea veniturilor”, „promisiuni nerealiste”, ”creșterea continuă a numărului de salariați și a cheltuielilor cu salariații proprii și cu colaboratorii externi”, ”lipsa de eficiență, eficacitate și economicitate în efectuarea cheltuielilor”, ”preocupare insuficientă pentru realizarea veniturilor proprii ale entității”.

De altfel, preocuparea  managementului exclusiv pentru reducerea cheltuielilor este asumată în Raportul de activitate al SRTV pentru anul 2013:  ”În perioada ianuarie – decembrie 2013, pierderea SRTv a fost stopată, începându-se o etapă de echilibrare financiară a societăţii. Această situaţie pozitivă s-a realizat doar printr-o mai bună gestionare a cheltuielilor”, se spune în raportul de activitate al SRTV pentru 2013.

Cât privește promovarea în prezent cu precădere, dacă nu chiar exclusiv, a unor  măsuri manageriale care se referă la restrângerea activităţii SRTV (prin consecinţă a drepturilor salariale) sau la reducerea numărului de angajați,
• în absența unei strategii coerente și realiste de dezvoltare pe termen lung,
• în absenţa unor expuneri publice de motive și cifre care să demonstreze necesitatea dar şi eficienţa unor măsuri luate,
• în absenţa unor analize care să demonstreze impactul pe termen mediu şi lung al restrângerii activităţii asupra fidelizării publicului (a se vedea scăderea drastică de audienţă după măsurile manageriale de redresare economică luate deja sau doar aruncate în spaţiul public până acum!),
• în absenţa unei transparenţe responsabile a cheltuirii banului public (licitaţii, achiziţii, colaboratori externi etc.), în limita legii 544/2001 privind accesul la informaţia de interes public,
TV-R SIND reamintește administrației că responsabilitatea deplină pentru situația criticată astăzi este exclusiv a managementului, singurul în măsură să facă angajări, având permanent acces la cifrele interne corecte și deci la înțelegerea deplină a situației financiare a Societății Române de Televiziune.

Te-ar putea interesa și: