Familia Regală câștigă disputa cu Statul. Instanța a decis acordarea compensațiilor

Familia Regală câștigă disputa cu Statul. Instanța a decis acordarea compensațiilor sursă foto: Athiva EvZ

În 2021, Curtea de Apel București, instanța de fond a respins acțiunea formulată de Familia Regală privind compensațiile cerute pentru lipsa de folosință a pădurilor aflate în zone protejate. În luna februarie a acestui an. Înalta Curte de Casație și Justiție a decis să redeschidă cauza.

În luna februarie a acestui an, Înalta Curte de Casație și Justiție a decis să redeschidă cauza în care Familia Regală se judecă cu Guvernul României și Ministerul Mediului. Pe scurt, membrii Familiei Regale solicită compensații pentru lipsa de folosință a pădurilor aflate în zone protejate.

Familia Regală, victorie la Înalta Curte

În 2021, Curtea de Apel București a respins acțiunea formulată de fiicele Regelui Mihai. La finalul lunii trecute, instața de apel a emis o soluție în litigiu, dar care nu este defintivă. Pe scurt, părâții adică Guvernul României și Ministerul Mediului trebuie să plătească cheltuieli de judecată în valoare de 15.976,66 lei.

Ne puteți urmări și pe Google News

„Respinge în rest acţiunea. Obligă pârâţii în solidar la plata către reclamanţi a sumei de 15.976,66 lei, reprezentând cheltuieli de judecată. Cu recurs în 15 zile de la comunicare, recursul depunându-se la Curtea de Apel Bucureşti. Pronunţată cu aplicarea art. 396 alin. 2 Cod proc. civ., azi, 27.11.2023”, se arată în decizia instanței.

Decizia Înaltei Curți

Pe lângă redeschiderea cauzei, Familia Regală a mai obținut o victorie în sensul că Înalta Curte obligă pârâții, Guvernul și ministerul Mediului să publice în Monitorul Oficial normele de acordare a compensațiilor acordate proprietarilor care nu pot beneficia de resursele pădurilor aflate în zonele protejate.

„Respinge excepţiile invocate în cauză. Admite în parte acţiunea. Obligă pârâţii la iniţierea, adoptarea şi publicarea în Monitorul Oficial al României a Hotărârii de Guvern pentru aprobarea Normelor metodologice de acordare, utilizare şi control al compensaţiilor reprezentând contravaloarea produselor pe care proprietarii nu le recoltează, din cauza funcţiilor de protecţie stabilite prin amenajamente silvice care determină restricţii în recoltarea de masă lemnoasă, pentru perioada 01.01.2017-06.07.2017, conform prevederilor legale”, se mai precizează în decizia instanței.

Regele Mihai în Parlamentul României

În 2011, Mihai I a rostit în Parlament un discurs

Familia Regală se judecă cu ministerul Mediului din 2020

Familia Regală se judecă cu statul român din toamna anului 2020 și solicită instanțelor de judecată să aplice următoarele dispoziții:

Constatarea neîndeplinirii de către Guvernul României a obligației de rezultat de adoptare şi publicare în Monitorul Oficial a Hotărârii de Guvern privind adoptarea normelor metodologice de acordare, utilizare şi control a ajutorului de stat în domeniul forestier, pentru perioada de referinţă 1 ianuarie 2017 – 6 iulie 2017 conform prevederilor art. 4 lit. s pct. 4 coroborat cu art. 5 alin. 1 din OG nr. 14/2010 şi art. 99 alin. 1 din Codul Silvic – echivalând cu un refuz nejustificat în temeiul art. 2 alin. 2 lit.i din Legea nr. 554/2004 Constatarea neîndeplinirii de către Ministerul Mediului Apelor şi Pădurilor a obligației de rezultat de inițiere a Hotărârii de Guvern privind adoptarea normelor metodologice de acordare, utilizare şi control a ajutorului de stat în domeniul forestier, pentru perioada de referinţa 1 ianuarie 2017 – 6 iulie 2017 conform prevederilor art. 99 alin 1 din Codul Silvic– echivalând cu un refuz nejustificat în temeiul art. 2 alin. 2 lit.i din Legea nr. 554/2004”

Revendicările Casei Regale

De asemenea, Familia Regală mai solicită instanței de judecată să impună Guvernului aplicarea următoarelor măsuri:

adoptarea și publicarea în Monitorul Oficial a Hotărârii de Guvern privind normele metodologice de acordare, utilizare și control a compensațiilor reprezentând contravaloare produselor de masă lemnoasă pe care proprietarii nu le recoltează datorită funcțiilor de protecţie stabilite prin amenajamente silvice pentru perioada de referinţă 1 ianuarie 2017 – 6 iulie 2017  obținerea tuturor avizelor Comisiilor de specialitate şi ministerelor de resort, inclusiv din partea Consiliului Legislativ ş.a.m.d., necesare conform legii în regim de urgență în vederea adoptării Hotărârii menționate anterior adoptarea şi publicarea în Monitorul Oficial a Hotărârii de Guvern de modificare a HG nr.447/2017 privind normele metodologice de acordare, utilizare şi control a compensaţiilor reprezentând contravaloare produselor de masă lemnoasă pe care proprietarii nu le recoltează datorită funcţiilor de protecţie stabilite prin amenajamente silvice care să prevadă posibilitatea acordării compensațiilor inclusiv pentru perioada de referinţă 1 ianuarie 2017 – 6 iulie 2017. obținerea tuturor avizelor Comisiilor de specialitate şi ministerelor de resort, inclusiv din partea Consiliului Legislativ ş.a.m.d., necesare conform legii în regim de urgență în vederea adoptării Hotărârii menționate anterior

Cheltuielile de judecată

Obligarea Ministerului Mediului Apelor şi Pădurilor:

la inițierea unei a Hotărârii de Guvern privind adoptarea normelor metodologice de acordare, utilizare şi control a ajutorului de stat în domeniul forestier, pentru perioada de referință 1 ianuarie 2017 – 6 iulie 2017 la inițierea unei Hotărârii de modificare a HG nr.447/2017 privind normele metodologice de acordare, utilizare şi control a compensațiilor reprezentând contravaloare produselor de masă lemnoasă pe care proprietarii nu le recoltează datorită funcțiilor de protecție stabilite prin amenajamente silvice care să prevadă posibilitatea acordării compensațiilor inclusiv pentru perioada de referinţă 1 ianuarie 2017 – 6 iulie 2017 Obligarea pârâților în solidar la plata sumei 884,241,99 lei, reprezentând paguba suferită de reclamante prin refuzului nejustificat al pârâților în lumina prevederilor art. 8 din Legea nr. 554/2004 constând în contravaloarea produselor de masă lemnoasă care nu se pot recolta pentru suprafața de pădure de 5.120,82 ha, încadrată în tipul I si tipul II de categorii funcționale cu titlu de compensații/ajutoare de stat, datorită funcțiilor de protecție stabilite de amenajamentele silvice care au determinat restricții în recoltarea de masă lemnoasă Plata dobânzilor calculate asupra debitului principal în cuantum de 884.241,99 lei, începând cu data de 14.08.2020 data la care am depus Cererea nr. 187 înregistrată cu nr. R 11053/17.08.2020 la Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor, până la plata efectivă a debitului; Obligarea în solidar a pârâților la plata cheltuielilor de judecată ocazionate cu prezentul litigiu, inclusiv taxa judiciară de timbru, potrivit justnews.ro.