Factura electronică devine obligatorie. Ministerul Finanțelor anunță modificări

Factura electronică devine obligatorie. Ministerul Finanțelor anunță modificări e-Factur. Sursa foto: Arhiva EVZ

Ministerul Finanțelor propune printr-un proiect de act normativ modificări și completări în mai multe domenii: gestionarea și implementarea sistemului național privind factura electronică RO e-Factura, utilizarea aparatelor de marcat electronice fiscale și excluderea accizelor din procedura de restructurare a obligațiilor bugetare. De asemenea, Ministerul Finanțelor a anunțat marți, 18 iunie, introducerea obligatorie a facturării electronice pentru relația între companii și consumatorii finali (B2C).

Factura electronică devine obligatorie

Se extinde utilizarea sistemului de facturare electronică și pentru tranzacțiile între afaceri și consumatorii finali (B2C), într-un mod opțional în perioada 1 iulie 2024 – 31 decembrie 2024 și obligatoriu începând cu 1 ianuarie 2025. Prin urmare, toate persoanele impozabile care emit facturi către consumatori vor trebui să le raporteze în sistemul RO e-Factura.

„La nivelul UE este în discuție introducerea facturării electronice obligatorii, bazat pe standardul european, atât în relația B2B, cât și în relația B2C, astfel că această măsură creează premisele pentru implementare.

În contextul digitalizării ANAF, informațiile cuprinse în aceste facturi sunt necesare pentru reflectarea cât mai exactă în decontul precompletat RO e-TVA a operațiunilor economice realizate de persoanele impozabile.

Ne puteți urmări și pe Google News

Introducerea acestei măsuri nu generează nicio obligație pentru persoanele fizice, însă va asigura în viitor posibilitatea persoanelor fizice de a accesa toate informațiile raportate de furnizori. Pentru noi este un instrument vital în lupta cu evaziunea fiscală și implicit pentru capacitatea Guvernului de a finanța investițiile în serviciile publice esențiale”, a transmis ministrul Marcel Boloș, conform Mediafax.

e-Factura. ANAF

E-factura. Sursa foto: Arhiva EVZ

Cine face parte din excepții

Vor fi scutite de obligația utilizării sistemului național privind factura electronică RO e-Factura următoarele categorii de persoane impozabile:

  • cele care emit facturi pentru operațiuni neimpozabile cu TVA sau pentru sume care nu fac parte din baza de impozitare a TVA conform Codului fiscal, și pentru care nu există obligația emiterii unei facturi conform articolului 319 din Codul fiscal;
  • misiunile diplomatice și oficiile consulare;
  • Comunitatea Europeană și Comunitatea Europeană a Energiei Atomice;
  • Banca Centrală Europeană și Banca Europeană de Investiții;
  • Comisia Europeană sau alte organisme internaționale;
  • forțele armate ale statelor membre NATO, cu excepția cazului în care acestea aleg să utilizeze sistemul.

Asociațiile, fundațiile și agricultorii persoane fizice care aplică regimul special pentru agricultori vor fi exceptați temporar de la utilizarea sistemului RO e-Factura până la 30 iunie 2025, pentru a avea timp să se adapteze la acest sistem. Aceștia vor avea opțiunea de a opta pentru utilizarea sistemului înainte de această dată, urmând ca utilizarea să devină obligatorie pentru toate aceste categorii începând cu 1 iulie 2025.

Ce se poate întâmpla dacă beneficiarii nu primesc factura electronică

În situația în care beneficiarii nu primesc facturile prin sistemul național RO e-Factura în termenul stabilit, pentru livrările de bunuri sau prestările de servicii plătite la momentul livrării/prestării, aceștia vor putea notifica autoritățile fiscale competente.

Organele de executare silită, inclusiv executorii judecătorești și Agenția Națională de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate, vor fi obligate să transmită facturile prin sistemul național privind factura electronică RO e-Factura atunci când emit facturi în numele și în contul furnizorilor - persoane impozabile stabilite în România conform Codului fiscal. Aceasta se aplică în cazul în care furnizorul are obligația de a transmite facturile prin sistem sau de a le raporta în sistem. De asemenea, se va organiza un registru în care să fie înregistrate aceste organe de executare silită.

Ce alte modificări a anunțat Ministerul Finanțelor

De asemenea, se reglementează posibilitatea de a înregistra, la cerere, codul de identificare fiscală pe bonul fiscal în locul codului de înregistrare în scopuri de TVA al beneficiarului, conform practicii actuale. Codul de identificare fiscală este o informație esențială pentru generarea formularelor electronice precompletate cu date disponibile în bazele de date ale ANAF. Absența acestor informații poate afecta negativ procesul de digitalizare a serviciilor publice din domeniul fiscal.

O altă modificare va impune ca pe bonul fiscal să fie tipărită data și ora emiterii bonului, numărul de identificare al bonului fiscal, seria fiscală a aparatului de marcat electronic fiscal, și sub formă de cod QR. Această măsură are ca scop facilitarea preluării automate a datelor de către aplicații informatice, pentru ca contribuabilii să poată verifica realitatea emiterii bonurilor fiscale primite de la operatorii economici, inclusiv de pe dispozitive mobile. Această inițiativă contribuie la combaterea evaziunii fiscale.

În cazul în care testarea efectuată la Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Informatică - ICI București arată că, din punct de vedere tehnic, nu este fezabilă tipărirea sub formă de cod QR a datei și orei emiterii bonului fiscal, a numărului de identificare al bonului fiscal și a seriei fiscale a aparatului de marcat electronic fiscal, utilizatorii acestor aparate de marcat electronice fiscale sunt obligați să respecte prevederile legale în termen de maxim doi ani de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.

Se aduc modificări și completări Ordonanței Guvernului nr. 6/2019 privind instituirea unor facilități fiscale, cu modificările și completările ulterioare, prin excluderea accizelor din procedura de restructurare a obligațiilor bugetare. Această măsură vine în sprijinul contribuabililor de bună credință, deoarece accizele sunt taxe speciale percepute direct sau indirect asupra consumului produselor accizabile, suportate de cumpărători, iar plătitorul de accize are obligația de a le declara și plăti către bugetul de stat.