Facilități pentru proprietarii de locuințe. Guvernul a făcut schimbări în lege

Facilități pentru proprietarii de locuințe. Guvernul a făcut schimbări în lege Sursa foto: Arhiva EVZ

Cetățenii din Republica Moldova vor avea posibilitatea să-și privatizeze locuințele în condiții legislative mai simple și mai clare. Guvernul a aprobat, miercuri, modificări la Legea cu privire la locuințe, astfel încât procesul de privatizare va fi mai accesibil pentru cei care au în proprietate o locuință.

Noile prevederi se referă la extinderea termenului de privatizare a locuințelor pentru a permite finalizarea litigiilor aflate în curs și pentru a da posibilitatea locatarilor să-și exercite dreptul de privatizare. Termenul va fi extins până la 31 decembrie 2025 pentru anumite categorii de locuințe și înregistrări.

„Mai mulți cetățeni încă nu au reușit să-și privatizeze bunurile în care locuiesc de mai mult timp. Conform datelor pe care le avem la moment, în anul 2020, încă 4.882 de locuințe nu au fost privatizate chiar dacă cetățenii au acest drept. Motivele de bază de ce nu s-a reușit privatizarea țin de faptul că unii locatari sunt plecați peste hotare sau lipsa mijloacelor financiare, nereguli în documentele necesare pentru privatizare, dar și alte motive de ordin tehnic sau birocratic.

În acest sens, în Parlament au parvenit două inițiative legislative pentru prelungirea termenului pentru ca să acordăm cetățenilor acest drept de a-și privatiza locuințele. Guvernul susține această prelungire”, a declarat ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Andrei Spînu.

Ne puteți urmări și pe Google News

Proiectul poate fi consultat AICI.

La fel, vor fi ajustate prevederile Legii cu privire la locuințe cu cele din Codul urbanismului și construcțiilor pentru a asigura coerența legislativă și pentru a elimina eventualele lacune și contradicții.

Privatizarea locuințelor presupune trei etape:

Asigurare

Sursa foto: Dreamstime.com

-Strângerea actelor necesare și întocmirea dosarului pentru privatizarea apartamentului;

- Ridicarea certificatului de neparticipare anterioară la privatizarea locuinței;

-Depunerea dosarului spre examinare la comisia de privatizare.

Următorul și ultimul pas va fi ridicarea contractului de privatizare cu înregistrarea la Oficiul Cadastral Teritorial a dreptului de proprietate.

Documentele necesare pentru privatizarea locuinței:

-Certificat despre participarea sau neparticiparea la privatizare. Pentru obținerea acestuia, trebuie de prezentat copia buletinelor, adeverințelor de naștere a copiilor minori, copia adeverințelor de divorț, de deces. Se va achita un bon de de plată de 200 lei.

-Declarația de la toți membrii adulți, acordul sau refuzul de a participa la privatizare, autentificat notarial sau cu prezența lor la prezentarea actelor.

-Buletinele de identitate, adeverințele de naștere ale copiilor minori, certificat de deces, certificat de căsătorie/divorț pentru toți membrii maturi ai familiei, certificat ce atestă starea civilă a persoanei, după caz (originalele și copiile).

-Două extrase: unul din tabelul nominal, altul din contul personal eliberat de către gestionarul imobilului, Întreprinderea Municipală de Gestiune a Fondului Locativ sau Asociația Proprietarilor de Locuințe Privatizate, cu descrierea tuturor persoanelor din locuința solicitată pentru privatizare (istoricul) și indicarea documentului ce confirmă legalitatea instalării, valabil cel mult 6 luni de la data eliberării (în original). Tot de acolo se va obține și un extras din contul personal.

-Planul geometric și certificatul-caracteristică privind privatizarea locuinței, eliberat de către ASP Departamentul Cadastru, valabil cel mult 6 luni de la data eliberării (original și copie). În cazul construcțiilor/replanificărilor – prezentarea documentului (act, proces-verbal de recepție finală) recepționat de către ASP Departamentul Cadastru.

-Ordinul de repartiție sau alt document ce confirmă legalitatea instalării în locuință (original și copie).