EXCLUSIV. Cercul MAGISTRA?ILOR PLAGIATORI a produs 50 de c?r?i copiate una dup? alta. Un caz cum nu S-A MAI V?ZUT în România

EXCLUSIV. Cercul MAGISTRA?ILOR PLAGIATORI a produs 50 de c?r?i copiate una dup? alta. Un caz cum nu S-A MAI V?ZUT în România

Cine face Justi?ie: judec?torul Sorin Curp?n a reeditat de zeci de ori aceea?i carte, cu alte titluri ?i cu al?i coautori. Impostura în grup compromite breasla magistra?ilor

În felul lui, judec?torul Sorin Curp?n e un recordmen. Din 2000 pân? în prezent a scos peste 50 de c?r?i, lucr?ri ?tiin?ifice inaccesibile profanilor. În realitate, Curp?n, pân? de curând vicepre?edinte al Judec?toriei Bac?u, se afl? în centrul unei imposturi în grup organizat, caz unic în România. Judec?torul ?i-a autoplagiat lucr?rile primordiale, schimbându-le la nesfâr?it coper?ile, ?i le-a împrumutat chiar ?i altora, colegi din justi?ia b?c?un?. Este un exemplu rarisim despre ce-a ajuns cercetarea academic? în România. „Care a fost contribu?ia dv.?” Sorin Curp?n a început aventura cunoa?terii cu un tratat de 1.400 de pagini, cânt?rind 4 kg, numit „Enciclopedie juridice”. Din aceast? oper? de c?p?tâi a extras câte 200-300 de pagini, le-a dat „copy-paste” ?i a scos alte c?r?i, cu alte titluri. La multe dintre ele, i-a semnat ?i pe al?ii, procurori, avoca?i ?i judec?tori din Bac?u, f?r? nicio discriminare, c? avea de unde. Prima oper? se numea „Enciclopedie juridic?” ?i-atât, ap?rând la Editura Grafit. „Cuprinde ?ase c?r?i publicate în antii anteriori”, recuno?tea Curp?n în Cuvânt înainte. Dup? aceea, cartea reeditat? s-a numit „Enciclopedie Juridic?. Volumul I” ?i era comercializat? ca o oper? diferit? de prima. Dar nu sunt decât primele 600 de pagini din volumul anterior. Co-autori apar Constantin Gr?dinaru ?i Cosmin Burleanu, doi avoca?i. Ace?tia nu s-au obosit s? schimbe nici m?car cuvântul introductiv. Lipsea doar dedica?ia c?tre so?ia ?i fiica judec?torului, ca în original. Ar fi fost prea de tot. „Nu ?tiu ce s? v? zic, vorbi?i cu domnul Curp?n”, a r?spuns, încurcat avocatul Gr?dinaru. Întrebarea era: „Care a fost contribu?ia dv. la aceast? oper??”. Lista invita?ilor Apoi cercul impostorilor se l?rge?te, ca o petrecere care degenereaz? într- o orgie a ?tiin?elor juridice. Pe coper?ile c?r?ilor scoase pe band? rulant? de Sorin Curp?n apare judec?toarea ie?ean? Beatrice ?tef?nescu, care a retip?rit o „carte” ce fusese publicat? cu patru ani în urm?, aceea?i „Enciclopedie Juridic?”. Dar acum în titlu s-a strecurat ?i cuvântul „Politico-”. Alt semnatar: Emilia Mitrofan, o jun? membr? PNL, vicepre?edint? la tineret. „Contribu?ia mea se reg?se?te în structura operei, editarea textului, conturarea ideilor. N-am beneficii de natur? pecuniar?, scopul fiind pur didactico-?tiin?ific”, ne-a r?spuns Emilia. E o nebunie cu aceste c?r?i ap?rute într-un ritm infernal ?i care sunt prezentate cu mare mândrie pe site- ul personal al judec?torului (sorincurpan.ro), dac? nu vor fi ?terse de urgen??: au mai prestat la „autoplagiate” C?t?lin ?erban, de la Curtea de Apel Bac?u, avocatul Codrin Antoniu, fostul director al Penitenciarului Bac?u, Claudiu M?rg??oiu ?i mul?i al?ii. To?i voiau s? aib? „oper?” ca s? promoveze în carier?, veche meteahn? în mediul institu?ional din România. Mai are o bub? Sorin Curp?n nu este u?? de biseric?. În aceast? toamn? a fost cercetat penal pentru în?el?ciune ?i fals. A „ag??at” pe Facebook o tân?r? absolvent? la Drept, luându- i o „tax?” de 1.000 de euro ca s? intre în Barou. Ca într-un film prost, i-a înscenat un simulacru de examen în care i-a dat ni?te subiecte ?i tot el i-a scris ?i rezolv?rile. Tân?ra l-a reclamat la Poli?ie. 50 de c?r?i a „scris” Sorin Curp?n în 13 ani. E record mondial, l-a dep??it pân? ?i pe Adrian P?unescu „Eu nu ?tiu ce s? v? zic despre contribu?ia mea, lua?i leg?tura cu domnul Curp?n.” CONSTANTIN GR?DINARU, avocat, co-autor la vasta oper? Tare: c?r?i copiate cu totul Sorin Curp?n a reac?ionat copil?re?te, la telefon. Prima oar? a ascultat despre ce-i vorba ?i a spus c?-i în ?edin??. Dup? 24 de ore a spus c? „e zi liber?”: „?i-n ziua mea liber? s? dau declara?ii? Am tot dat pân? acum”, ?i-a închis. Vasta oper? juridic? a judec?torului este o compila?ie încâlcit? de texte copiate en-gros, cu sutele de pagini. De exemplu, într-o edi?ie din 2008 avem ni?te capitole în paginile 7-265. Sunt luate exact a?a în 2010 ?i republicate sub alt titlu: „Politic? ?i drept în istoria românilor”. Alt exemplu: ia cu totul textul dintre paginile 635-966, din anul 2008, ?i le republic? în 2011, cu titlul: „Fenomene juridice ?i politico-etatice”. E un caz nemaiîntâlnit: în numai trei ani, a republicat 15 c?r?i, toate date ca „originale” ?i accesorizate cu o puzderie de co-autori. CLICK PE IMAGINE PENTRU A M?RI Mostr?: acesta e doar începutul, urmat de sute de pagini copiate perfect. Nicio liter? nu e schimbat?. Prima e originalul lui Sorin Curp?n, iar în dreapta e plagiatul semnat împreun? cu al?i co-autori