Evenimentul Zilei > Economie > Excedentul bugetar dupa zece luni, 5,3 miliarde lei
Excedentul bugetar dupa zece luni, 5,3 miliarde lei

Excedentul bugetar dupa zece luni, 5,3 miliarde lei

Execuţia bugetului general consolidat la finele lui noiembrie 2015 s-a încheiat cu un excedent de 5,3 miliarde de lei, respectiv 0,76% din PIB.

În aceeaşi perioadă din 2014, deficitul a fost de 0,2 miliarde de lei, potrivit datelor Ministerului Finanţelor. Veniturile bugetului general consolidat, în sumă de 209,6 miliarde de lei, reprezentând  29,8% din PIB, au fost cu 7,5% mai mari în termeni nominali faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent, iar ca pondere în PIB  cu 0,5 puncte procentuale.    

Creşterea încasărilor 

„S-au înregistrat creșteri față de aceeași perioadă a anului precedent la încasările din: impozitul pe venit (12,3%), impozit pe profit (+11,9%), TVA (+10,8%), venituri nefiscale (10,8%) și accize (+7,5%). Încasările din contribuții de asigurări sociale au scăzut doar cu 0,7% faţă de anul anterior, fiind influențate de reducerea cu 5 puncte procentuale a contribuțiilor angajatorilor, cât și de creșterea pe anul 2015 cu 0,5 pp a cotei de contribuție către pilonul II de pensii”, se arată în comunicat.

La nivelul administraţiilor locale s-au înregistrat creşteri faţă de anul precedent la impozite şi taxe pe proprietate cu 1,4%, taxe pe utilizarea bunurilor cu 4,6% şi venituri nefiscale cu 3,8%. În plus, cheltuielile bugetului general consolidat, în sumă de 204,3 miliarde de lei, au crescut în termeni nominali cu 4,6% faţă de aceeaşi perioadă din anul precedent, dar s-au diminuat cu 0,3 puncte procentuale ca pondere în PIB.

„O reducere semnificativă s-a înregistrat în cazul cheltuielilor cu dobânzile (-11,3%) ca urmare a sezonalității plăților și a scăderii randamentelor la titlurile de stat. În paralel, se remarcă o creștere semnificativă, cu 27,8% față de aceeași perioadă a anului precedent, a cheltuielilor efectuate pentru proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile”, se arată în comunicat.

Cheltuielile pentru investiţii, care includ cheltuielile de capital, precum şi cele aferente programelor de dezvoltare finanţate din surse interne şi externe, au fost de 26,2 miliarde de lei, respectiv 3,7% din PIB, în termeni nominali cu 8,4% mai mari față de aceeași perioadă a anului precedent.