Legea obligă unitățile medicale să asigure condițiile necesare ca informația medicală să poată fi accesată electronic. În acest demers, spitalele se vor folosi de sistemul dosarului electronic de sănătate al pacientului. În cazul în care se va utiliza un sistem informatic diferit, în mod obligatoriu acesta trebuie să fie compatibil cu Platforma informatică din asigurările de sănătate. Respectarea confidențialității informațiilor medicale este obligatorie în ambele situații.

Printre informațiile care se vor găsi în dosar se numără cele clinice, biologice, diagnostice şi terapeutice, personalizate, adunate pe tot parcursul vieţii pacienţilor. Scopul dosarului electronic de sănătate este de a crește calitatea și eficiența actului medical prin accesul rapid la date și la informații medicale.

Casa Națională de Asigurări de Sănătate (CNAS) este instituția responsabilă cu furnizarea servicului dosarului de sănătate. Toate persoanele care sunt asigurate se pot bucura de acest serviciu.

Proiectul de lege a fost iniţiat de Guvern şi adoptat de Camera Deputaţilor, ca for decizional.