Evaluarea Națională 2021. Procedura de înscriere și calendarul examenului

Evaluarea Națională 2021. Procedura de înscriere și calendarul examenului

Luni, 7 iunie, a început perioada de înscriere la examenul de Evaluare Națională pentru elevii de clasa a VIII-a.

Conform calendarului care a fost aprobat de Ministerul Educației, procedura de înscriere a elevilor care intenționează să meargă mai departe, la liceu, se va încheia pe 11 iunie, vineri.

La Evaluarea Naţională se pot înscrie absolvenţii clasei a VIII-a din seria curentă și din seriile anterioare, care nu au participat în nici o sesiune la unul din examenele naţionale, respectiv examenul de capacitate, testele naţionale, tezele cu subiect unic sau evaluare naţională.

Conform reglementărilor în vigoare, absolvenții clasei a VIII-a din acest an sunt înscriși automat, la acest examen, de secretariatele unităților de învățământ în care au absolvit. În cazul acestora, secretarii unităților de învățământ, în conformitate cu evidențele școlii, introduc datele personale ale elevilor în platforma dedicată Evaluării Naționale.

Ne puteți urmări și pe Google News

Elevii români care au studiat în străinătate se pot înscrie la Evaluarea Naţională după echivalarea studiilor şi promovarea examenelor de diferenţă stabilite de MECTS, prin Centrul Naţional pentru Recunoaşterea şi Echivalarea Diplomelor.

Procedura de înscriere pentru absolvenții din anii trecuți

Pentru candidații din anii trecuți, înscrierea se face tot de către secretariatul unității de învățământ unde au absolvit, pe baza actelor prezentate de aceștia. Aceștia trebuie să prezinte certificatul de naştere şi, după caz, de căsătorie, un act de identitate, foaia matricolă, adeverinţă din care să reiasă anul absolvirii şi faptul că nu a participat la examenele naţionale.

Candidaţii din promoţiile de până în 1998 inclusiv nu participă la Evaluarea Națională. Ei pot solicita echivalarea examenului de capacitate, în conformitate cu ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 4701/2000, publicat în Monitorul Oficial al României nr. 37/2001, Partea I.

În cazul candidaților din seriile anterioare care și-au schimbat domiciliul și au înscris acest lucru în cartea de identitate personală sau a părintelui/tutorelui, înscrierea pentru susținerea Evaluării Naționale se va face la o unitate de învăţământ, stabilită de comisia judeţeană din judeţul în care se află noul domiciliu al candidatului.

În afara schimbării domiciliului, înscrierea unui candidat într-un alt județ este permisă numai cu aprobarea Comisiei Naţionale, în urma unei cereri motivate şi însoţite de documente doveditoare, transmise către Direcţia Generală Educaţie şi Învăţare pe Tot Parcursul Vieţii.

Calendarul Evaluării Naționale

Examenul de Evaluare Națională va începe cu proba scrisă la Limba şi literatura română, care se va desfăşura pe 22 iunie. După două zile, pe 24 iunie, conform calendarului stabilit de Ministerul Educației, va fi susținută proba a doua, la Matematică.

Elevii din rândul minorităţilor naţionale vor susţine proba scrisă la Limba şi literatura maternă pe 25 iunie.

Rezultatele vor fi afişate pe 29 iunie, până la ora 14.00, iar imediat după afișarea lor, pe 29 iunie, în intervalul 16.00 – 19.00 și 30 iunie, între orele 8.00 – 12.00 vor fi primite contestațiile.

Acestea vor fi analizate până în data de 4 iulie când vor fi afișate rezultatele finale.