Pentru mărire au votat 184 de deputaţi, 93 au fost „împotrivă”, iar 14 s-au abţinut.

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare completarea anexei nr.VI la Legea-cadru nr.153/2017, în sensul acordării unei majorări salariale de până la 25% personalului „care ocupă o funcţie cu acces la informaţii clasificate secret de stat” din familia ocupaţională de funcţii bugetare apărare, ordine publică şi securitate naţională.

„Personalul militar, poliţiştii, poliţiştii de penitenciare, precum şi personalul civil din sistemul de apărare, ordine publică şi securitate naţională care ocupă o funcţie cu acces la informaţii clasificate din clasa secret de stat beneficiază de un spor la salariul de bază/soldă de funcţie de până la 25%, în condiţiile stabilite prin ordin al ordonatorului principal de credite.

Categoriile de personal şi mărimea concretă a sporului prevăzut la alin.(1) se stabilesc în funcţie de locul de muncă şi certificatul/avizul de securitate deţinut, obţinut potrivit legii, precum şi de nivelul de secretizare al informaţiilor la care persoana are acces”, se arată în proiect.

Proiectul de lege a fost respins de Senat, dar Camera Deputaţilor este for decizional în acest caz, informează Agerpres.

Începând cu 1 iulie vor crește salariile fiziokinetoterapeuților, bioinginerilor medicali, cei care asigură serviciile de ambulanță, primiri urgențe și terapie intensivă   Logopezii, sociologii, profesorii de cultură fizică medicală, kinetoterapeuții și asistenții sociali vor beneficia și ei de creșteri salariale de la începutul lunii iulie.

Aici este vorba despre toți cei cuprinși în Legea nr. 64/2020 care prevede acestă majorare, începând cu 1 iulie 2020.

De la 1 august intră în vigoare și legea care prevede majorarea salariilor de bază ale personalului din mai multe instituţii: Inspectoratul de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier – I.S.C.T.R., Autoritatea Rutieră Române, Autoritatea Navală Română, Institutul pentru studierea problemelor minorităţilor naţionale, Biblioteca Academiei Române, precum şi din cadrul muzeelor de importanţă naţională.