„Interpretarea este greșită, în cazul avizului negativ dat propunerilor de miniștri premierul desemnat nu este obligat să facă o nouă propunere. Poate face o nouă propunere, caz în care persoana va fi audiată, sau poate păstra propunerea inițială, Parlamentul urmând să voteze întreaga lista, precum și programul de guvernare

Decizia din 2007 a CCR citată în articol făcea referire la o prevedere din regulamentul în vigoare la acel moment al ședințelor comune ale Camerei Deputaților și Senatului.

În prezent, Regulamentul prevede în mod expres în art. 86:

(3) În urma audierii, comisiile vor întocmi un aviz comun consultativ, motivat, pe care îl vor prezenta candidatului pentru funcţia de prim-ministru. Respectivele avize vor fi depuse la cele două birouri permanente care dispun difuzarea lor deputaţilor şi senatorilor.

(4) Dacă, în urma audierii, un candidat pentru funcţia de ministru a primit aviz nefavorabil,PRIM-MINISTRUL DESEMNAT POATE PREZENTA O NOUĂ PROPUNERE SAU POATE SĂ MENŢINĂ PROPUNEREA INIŢIALĂ (sm). Dacă prim-ministrul desemnat a nominalizat o altă persoană pentru funcţia de ministru, respectiva persoană va fi audiată conform alineatelor precedente, iar votul pentru acordarea încrederii Guvernului se va da după depunerea unui nou aviz”, a scris Toni Neacșu pe Facebook.