Ministrul Educatiei, Monica Anisie, a anunțat că, în condițiile unei medii sub 5,00 pe primul semestru, elevii în cauză nu riscă sub nicio formă corigență pe vară, întrucât evaluarea pe semestrul al II-lea va fi făcută astfel încât toti elevii să poată trece anul. Vor da o lucrare, vor fi puși să facă un proiect sau vor fi apreciați de profesori pentru activitatea online, iar, la final, nota obținută va deveni media anuală, eliminându-se astfel media primului semestru.

„Îi asigur pe copii că trebuie să fie liniștiți și să-și continue învățarea, pentru că am prevăzut toate situațiile în așa fel încât să se încheie media pe semestrul al II-lea și media anuală”, a anunțat ministrul Educației, Monica Anisie. „Dacă există și posibilitatea ca pe primul semestru I copilul să aibă o medie sub 5, în această situație nu supunem copilul unui risc. Ci, din contra, venim în sprijinul lui. Și atunci îi dăm posibilitatea să dea o lucrare, să facă un proiect, să fie apreciat pentru activitatea online. Nota pe care o primește pe proiectul respectiv. Nota respectivă devine media anuală. Adică se elimină media de pe primul semestru”, a mai explicat Monica Anisie, ministrul Educației.

Pandemia de coronavirus însă a adus o premieră în învătământ. mai exact va fi un an școlar fără elevi corigenți sau repetenți. De asemenea, tot o premieră este și faptul că pe semestrul al II-lea nu se vor mai da teze, iar media va putea fi încheiată cu cel puțin două note la fiecare disciplină. În cazul elevilor care nu au nicio notă la o materie pe semestrul al II-lea, media de pe semestrul I devine media anuală la materia respectivă. Prin urmare, elevul nu mai trebuie să obțină note pe semestrul al II-lea.

Meditațiile de la școală, pentru Evaluarea Națională și BAC, transmise online!

De menționat că, în conformitate cu noile decizii, luate la nivel național, elevii nu se vor mai întoarce la școală până în septembrie, odată cu începerea anului scolar 2020 – 2021, cu excepția celor din anii terminali, care vor putea reveni în sălile de clasă între 2 și 12 iunie, pentru pregătirea în vederea susținerii Evaluării Naționale și a examenului de Bacalaureat. Prezența lor la aceste cursuri este însă opțională, iar elevilor care au boli cronice sau care locuiesc cu persoane de peste 65 de ani, le este interzis să vină la școală. Ei vor putea beneficia însă de transmisia online a meditatiilor, o inițiativă din ce în ce mai agreată de elevi, ca o alternativă pentru pregătirea examenelor naționale.