Expresia tare a prins imediat, dovedind că, în percepţia cvasigenerală, ea surprinde chintesenţa problemei. Angajaţii români nu par prea încrezători în ei înşişi, iau în derâdere cultul performanţei şi îşi detestă, de obicei, angajatorii.

Citiţi editorialul integral pe capital.ro.