Poliția Română a anunțat ieri că, mai nou, actul de identitate și dovada plății amenzii de circulație se pot trimite, scanate, pe adresa de e-mail a fiecărui Inspectorat de Poliție Județean, precum și a Poliției Capitalei.

Pentru obținerea unor documente de la poliție, cum ar fi cazierul judiciar, avize, atestate etc., copia actului de identitate se poate trimite, scanată, pe aceleași adrese de mail.

Fără timbru fiscal pentru eliberarea cazierului

Totodată, pentru obținerea certificatului de cazier judiciar, nu se mai solicită timbrul fiscal în valoare de doi lei. Certificatul de cazier judiciar se eliberează, de regulă, pe loc, sau în cel mult trei zile de la data solicitării, în situațiile în care cererea este depusă în România.

Pe site-ul www.politiaromana.ro la secțiunea Poliția Română/Unități teritoriale, se găsesc legături către unitățile teritoriale de poliție. Astfel, pentru a nu mai apela la serviciile poștale sau pentru a nu vă mai deplasa la unitatea de poliție, trebuie să transmiteți dovada plății amenzii la e-mailul unității teritoriale din care face parte agentul constatator care v-a sancționat.

Poliția Română a operaționalizat prin aceste măsuri prevederile OUG. nr. 41 din 2016 privind stabilirea unor măsuri de simplificare la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative.


Taxe care se pot plăti fără a mai merge la ghişeu

Odată cu intrarea în vigoare a ordonanței 41, plata taxei de paşaport, precum şi a tarifelor aferente confecționării şi valorificării plăcilor cu numere de înmatriculare, atribuirii unui număr de înmatriculare preferențial, păstrării combinației numărului de înmatriculare, contravaloarea certificatelor de înmatriculare, a autorizațiilor provizorii şi a permiselor se poate face prin internet banking, virament, mandat poştal sau în numerar. În cazul plății în numerar, contravaloarea acestor taxe nu se mai poate achita prin casieriile CEC Bank. Cei care vor să achite cash o pot face la casieriile unităților Trezoreriei Statului, casieriile Instituțiilor Prefectului (pentru paşapoarte), la ghişeele serviciilor publice regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor din cadrul Instituțiilor Prefectului şi prin mandat poştal.

Te-ar putea interesa și: