Oficialii Inspecției Judiciare a transmis că se va realiza un control la toate curţile de apel şi instanţele arondate, inclusiv la instanţele militare, precum şi la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie.

„Verificările vor viza dosarele având ca obiect atât infracțiuni de corupție cât și infracțiuni asimilate acestora pentru care fie inculpații sunt persoane ce ocupă funcţii de demnitate publică cum ar fi parlamentari, miniştri, secretari de stat, conducători ai autorităţilor administrative centrale, prefecţi, consilieri judeţeni etc., fie valoarea prejudiciului este mai mare de 50.000 lei. De asemenea, vor fi avute în vedere dosarele de mare corupție aflate pe rolul instanțelor judecătorești, indiferent de stadiul procesual, inclusiv cele care, deşi nu se mai află efectiv pe rolul instanţelor de judecată, nu au fost încă soluţionate definitiv (dosare în curs de motivare a hotărârilor judecătoreşti, aflate în termenul legal de exercitare a căilor de atac sau care urmează a fi înaintate instanţei de control judiciar sau altei instanţe), precum și dosarele care sunt susceptibile de exercitarea recursului în casație”, precizează Inspecția Judiciară.

Oficialii IJ au mai precizat că raportul de control se întocmeşte pe baza referatelor de control intermediare -10 septembrie 2018, pentru primul semestru, şi la 31 ianuarie 2019, pentru cel de al doilea semestru. Acesta va fi înaintat Secţiei pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii până la 19 aprilie 2019.

Inspecția Judiciară a postat pe Facebook o statistică a dosarelor de mare corupție, înregistrate pe rolul curților de apel.