Evenimentul Zilei > Actualitate > “Am fost FASCINAT? de el, era un ?ef pl?cut”. DEZV?LUIRILE SECRETAREI unui mare DICTATOR | VIDEO
“Am fost FASCINAT? de el, era un ?ef pl?cut”. DEZV?LUIRILE SECRETAREI unui mare DICTATOR | VIDEO

“Am fost FASCINAT? de el, era un ?ef pl?cut”. DEZV?LUIRILE SECRETAREI unui mare DICTATOR | VIDEO

A r?mas în istorie drept o întruchipare a r?ului. Num?rul crimelor comise la ordinul s?u dep??e?te imagina?ia, iar personalitatea sa este departe de a trezi amintiri pl?cute. Iat? îns? c? cineva a dezv?luit aspecte necunoscute din via?a acestui om, aspect care nu anuleaz? deloc imaginea de r?u dus la paroxism, dar ?ocheaz? prin viziunea înf??i?at?.

Este vorba despre Adolf Hitler, liderul mi?c?rii naziste. De-a lungul timpului au circulat tot felul de zvonuri referitoare la via?a controversatului dictator, chiar legate ?i de preferin?ele sale alimentare. Se spune c? avea o mare pasiune pentru dulciuri ?i consuma zilnic un kilogram de ciocolat?, iar la o cea?c? de ceai punea câte 7 linguri?e de zah?r. Unul din cei mai mari ucigasi din istorie, este zugr?vit de fosta sa secretar? drept o…fiin?? blajin?, vegetarian?, ?i care î?i iubea cu pasiune câinele!
Ultima supravie?uitoare
Traudl Junge, care a murit în anul 2002, la vârsta de 82 de ani a fost ultima supravie?uitoare din rândurile personalului care l-a slujit cu devotament, pân? în ultimul moment, pe Fuhrer. Ea ?i-a publicat memoriile despre ultimele zile ale acestuia. Povestea lui Traudl nu este deloc una obi?nuit?. Tân?ra blond? ?i zvelt? care abia împlinise 22 de ani s-a pomenit în decembrie 1942 c? Hitler personal a desemnat-o, din sute de candidate, s? devin? una din secretarele sale. Era perioada când armatele germane sufereau înfrângerea de la Stalingrad ?i când a început dec?derea hitlerismului.
Citi?i ?i alte articole populare pe evz.ro:

  • Un mare CRIMINAL al României nu a fost prins nici DE CR?CIUN. Cum a p?c?lit poli?ia
  • Cum se s?rb?tore?te Cr?ciunul la alte religii. Ce împodobesc evreii, ce cadouri fac musulmanii ?i cine nu consum? alcool
  • Între tradi?ie ?i poveste. Adev?rul despre BRADUL DE CR?CIUN
  • Ce nu e bine s? faci ÎN AJUN. Supersti?ii de Cr?ciun
  • Are o nepoat? dr?gu?? ?i umbl? cu troica. Cine este de fapt MO? GERIL? | VIDEO
  • TÂN?R, ATLETIC, PROLETAR. Ultimele zile ale lui Mo? Cr?ciun. Ce i-au f?cut COMUNI?TII
  • Dosarul lui Cr?ciun. Mo? Cr?ciun!

Secretara a fost unul dintre martorii t?cu?i a ceea ce s-a petrecut în acea perioad?, în cancelaria Reichului. Când trupele sovietice au început s? înainteze spre Berlin, în 1945, Frau Junge, care pe atunci se numea Fraulein Humps, ?i-a urmat ?eful în bunc?rul aflat sub cl?direa cancelariei. Acolo, în ziua de 28 aprilie 1945, ea a dactilografiat, sub dictare, ultimul document oficial al Reichului, testamentul lui Hitler. Dou? zile mai târziu, Fuhrer-ul ?i “partenera” sa Eva Braun, se sinucideau.
Când ?i-a publicat memoriile, fosta secretar? a lui Hitler a afirmat c? a a?ternut totul pe hârtie în încercarea de a se împaca cu sine, ?i a insistat c? nu a ?tiut nimic despre exterminarea de c?tre nazi?ti a milioane de oameni nevinova?i. "Ne aflam în culise ?i, totu?i, nu aveam idee despre ce se întâmpl? pe scen?!
Recunosc, am fost fascinata de Adolf Hitler", scrie ea, conform altor m?rturii nefiind singura care a sim?it “influen?a magnetic? exercitat? de dictatorul nazist asupra femeilor”, inclusiv din rândurile aristocra?iei germane ?i chiar ale aristocra?iei britanice. "Era un ?ef pl?cut ?i un prieten care avea comportarea unui tat? grijuliu. În mod deliberat am refuzat s? dau ascultare avertismentelor vocii mele l?untrice ?i am savurat, pân? la sfâr?itul amar, timpul petrecut în preajma lui. Nu m? fascina ceea ce spunea, ci modul în care spunea ?i ac?iona", dezv?luie secretara.
"E?ti odihnit?, copila mea? Am ceva s?-?i dictez"
Mai afl?m de la Traudl c? Hitler nu punea mare pre? pe mâncare: era “la regim”, evitând, întotdeauna, carnea. Dup? un mic dejun frugal, una din ocupa?iile favorite ale lui Hitler era s? î?i plimbe câinele ciobanesc, Blondie. "Marea lui placere era s? vad? cum Blondie sare cu câ?iva centimetri mai sus decât ultima dat?, spunând c? plimb?rile cu câinele s?u îi produc cea mai mare relaxare". În ziua de 28 aprilie 1945, secretara sa ?i-a dat pentru prima oara seama c? Hitler ?i Eva Braun se vor sinucide. El a chemat-o la sine: "Esti odihnit?, copila mea? Am ceva s?-?i dictez", i-a spus. "Am scris cât de repede am putut", m?rturise?te Frau Junge. "Degetele aveau parc? o mi?care a lor proprie ?i când am terminat am fost uimit? c? aproape nu am f?cut nici o gre?eal?".
La 30 aprilie, Eva a îmbr?cat o rochie neagr? ?i s-a sinucis luând otrav?, iar Hitler, la rândul s?u, ?i-a tras un glon? în gur? ?i, concomitent, “cu un efort extraordinar de voin??”, a spart între din?i o capsul? cu cianur?. Anterior încercase otrava pe câinele s?u credincios, care i-a murit la picioare. Traudl Junge a fost capturat? de sovietici, al?turi de restul personalului. Ca ?i celelalte cateva femei aflate acolo, a fost violat? cu s?lb?ticie, dar a sc?pat cu via??. Memoriile sale sunt considerate de c?tre critici ?i speciali?ti, unele dintre cele mai frapante m?rturii despre omul care a vrut s? schimbe lumea impunând domnia r?ului.    

<iframe width="480" height="360" src="http://www.youtube.com/embed/h3I0pm14cRU" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>