Evenimentul Zilei > Actualitate > Dezbatere publică pe tema normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la cardul național de asigurări sociale de sănătate
Dezbatere publică pe tema normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la cardul național de asigurări sociale de sănătate

Dezbatere publică pe tema normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la cardul național de asigurări sociale de sănătate

Persoanele interesate vor putea vineri, timp de trei minute, să facă propuneri și observații la proiectul de HG

Ministerul Sănătăţii va organiza vineri la sediul Institutului Naţional de Sănătate Publică o dezbatere publică având ca temă proiectul de Hotărâre de Guvern pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la cardul naţional de asigurări sociale de sănătate, aflat deja în dezbatere publică. Fiecare vorbitor va avea la dispoziție 3 minute. Reamintim că proiectul prevede că utilizarea efectivă a cardului naţional de asigurări sociale de sănătate de către asiguraţi şi furnizorii de servicii medicale, medicamente şi dispozitive medicale se va face începând cu 1 februarie 2015. De asemenea, în cazul pierderii, furtului sau deteriorării acestuia, precum și în situația modificării datelor personale de identificare, costurile aferente eliberării unui duplicat vor fi suportate de asigurat. Titularul sau împuternicitul cardului poate în termen de 15 zile calendaristice de când l-a pierdut, i-a fost furat sau şi-a modificat datele personale să solicite prin intermediul casei de asigurări de sănătate eliberarea unui nou card naţional, pe baza unei cereri însoţite de dovada plăţii contravalorii cardului şi a cheltuielilor de distribuţie a acestuia.  Duplicatul va fi eliberat în termen de 30 de zile calendaristice de la depunerea unei cereri la casa de asigurări de sănătate în a cărei evidenţă se află persoana respectivă. În această perioadă serviciile medicale vor fi acordate în baza unei adeverinţe eliberate de casele de asigurări de sănătate până la eliberarea unui nou card naţional.