Evenimentul Zilei > Economie > DESPĂGUBIRI DACIA: Ai avut bani de mașină la CEC? IATĂ cum îi primești înapoi
DESPĂGUBIRI DACIA: Ai avut bani de mașină la CEC? IATĂ cum îi primești înapoi

DESPĂGUBIRI DACIA: Ai avut bani de mașină la CEC? IATĂ cum îi primești înapoi

Recent a intrat în vigoare hotărârea de Guvern nr. 392/2014 privind modalitatea de despăgubire a persoanelor fizice care şi-au transferat depozitele existente la CEC, în vederea achiziţionării de autoturisme, la BRD, şi de acordare de către Statul Român a despăgubirilor cuvenite.

Pentru a fi despăgubiți, deponenții CEC trebuie să constituie, în maxim 30 de zile de la intrarea în vigoare a HG nr. 392/2014, dolasele de pagubă în orice agenţie BRD.

Aceștia trebuie să depună o cerere împreună cu următoarele documente doveditoare ale sumei depuse sau transferate :

1. Originalul cec-ului cu suma limitată şi/sau originalul dovezii eliberate de bancă în momentul
2. Declaraţie notarială pe proprie răspundere, în original, prin care:transferului sumelor de la CEC la BRD. Menţionǎm cǎ HG nr. 392/2014 stabileşte cǎ vor fi acordate despǎgubiri persoanelor fizice care au depus sume de bani la CEC SA în vederea
achiziţionării de autoturisme pânǎ la data de 15 februarie 1992 şi care au transferat aceste sume la BRD;
a. declarǎ faptul că nu au încasat despăgubirea până la data declaraţiei;
b. atestă faptul că suma transferată la BRD nu a fost afectată în niciun fel până la data
declaraţiei;
c. în vederea înlesnirii calculului despăgubirilor, este de acord cu prelucrarea datelor sale
personale şi transferul acestora către Ministerul Finanţelor Publice sau orice altă autoritate sau entitate implicată;
3. Actul de identitate valabil (BI sau CI) ;
4. Documentul în original care atestă schimbarea numelui (certificat de căsătorie, decizie de divorţ,
5. Actul care atestă calitatea de moştenitor sau procura notarială specială care atestă calitatea de

În cazul deponenţilor, moştenitorilor sau împuterniciţilor acestora care au obţinut o hotărâre judecǎtorească executorie care prevede o sumă pe care Statul Român, prin MFP, a fost obligat să o achite, aceştia trebuie să se adreseze direct Ministerului Finanţelor Publice pentru a depune o cerere şi copia legalizată de instanţa judecătorească emitentă după hotărârea judecătorească executorie.

Emisiunea de titluri de stat va avea loc la data de 4 august 2014 cu scadenţa în data de 3 septembrie 2014.

Persoanele fizice care au dreptul la despǎgubire se vor putea prezenta la ghişeele bǎncii pentru a ridica banii începând cu 4 septembrie 2014.

Termenul de 30 zile de la data intrării în vigoare a HG pentru depunerea cererilor de înscriere nu este un termen de decădere din drepturi şi nu afectează dreptul la despăgubire acordată de Statul Român, mai scrie în comunicatul BRD.

 

Publicat in categoriile: Economie
Ne puteți urmări pe Facebook, Telegram sau pe Google News
Accesează: