Calendar creștin ortodox, 30 mai. Sfântul Cuvios Isaachie Mărturisitorul

Calendar creștin ortodox, 30 mai. Sfântul Cuvios Isaachie Mărturisitorul

Calendar creștin ortodox, 30 mai. Sfântul Cuvios Isaachie Mărturisitorul a trăit în timpul împăratului Valens (364-378), când Biserica suferea din cauza ereziei ariene, erezie a cărei adept era și împăratul.

Sfântul Isaachie a părăsit pustiul și a venit la Constantinopol pentru a apăra credința ortodoxă.

Întâlnindu-se cu Valens care pleca la luptă împotriva goților i-a cerut să deschidă bisericile ortodocșilor, altminteri va muri în război.

Pentru aceste cuvinte, luate de împărat ca o insultă și o amenințare a fost bătut și torturat, însă cuvintele sale s-au adeverit: Valens a murit pe câmpul de luptă, în Bătălia de la Adrianopole.

Ne puteți urmări și pe Google News

După moartea împăratului. Sfântul Isaachie a vrut să se întoarcă în pustiu însă a fost oprit de doi demnitari ai împăratului Valens, Saturnin și Victor, care l-au rugat să rămână pentru a ajuta Biserica.

În acest scop, i-au zidit două așezăminte pentru viața monahală în apropiere de Constantinopol.

Astfel, Isaachie a fost povățuitor și egumen al multor monahi și dascăl pentru mulți mireni, aducându-i pe toți pe calea mântuirii.

După trecerea la Domnul, a fost așezat de ucenicii săi în biserica Sfântului Mucenic Ștefan din Constantinopol.

Rugăciune către Sfântul Cuvios Isaachie Mărturisitorul

„Întru tine părinte cu osârdie s-a mântuit cel după chip; că luând crucea ai urmat lui Hristos; şi lucrând ai învăţat să nu se uite la trup, că este trecător; ci să poarte grijă de suflet, de lucrul cel nemuritor. Pentru aceasta şi cu îngerii împreună se bucură, Preacuvioase Părinte Isaachie, duhul tău. Să cântăm Domnului, Celui Ce a povăţuit pe poporul Său prin Marea Roşie, cântare de biruinţă, că S-a preaslăvit.

Sfinte Cuvioase Părinte Isaachie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Fiind eu omorât de patimi, înviază-mă cu rugăciunile tale, părinte, ca unul ce stai acum cu multă îndrăzneală înaintea vieţii celor vii. Înlăuntrul inimii tale primind strălucirea cea fără materie te-ai luminat şi toată negura patimilor ai pierdut, Sfinte Părinte Isaachie. Cu tărie ai supus trupul cugetului, iar sufletul l-au arătat slobod de robia patimilor. Cu ostenelile tale, cuvioase înţelepte, bine lucrând arătura sufletului, ai odrăslit spicul nepătimirii şi al minunilor. Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor, Amin!”.