Decizia ICCJ cu privire la anularea, în instanță, a actelor fiscale a devenit obligatorie. Ce motive de nelegalitate pot invoca contribuabilii

Decizia ICCJ cu privire la anularea, în instanță, a actelor fiscale a devenit obligatorie. Ce motive de nelegalitate pot invoca contribuabilii ANAF. Sursa foto: Arhiva EVZ

Marți, decizia Înaltei Curți de Casație și Justiție (ICCJ) cu privire la anularea, în instanță, a actelor fiscale a devenit obligatorie. Potrivit deciziei, motivele de nelegalitate invocate în instanță de contribuabili nu sunt limitate la cele care au fost invocate în contestația fiscală.

Contribuabilii pot veni cu noi motive de legalitate atunci când se adresează instanței judecătorești de contencios administrativ pentru anularea deciziei de soluționare a contestației fiscale și a actelor administrativ-fiscale vizate de aceasta. Aceasta este decizia Înaltei Curți de Casație și Justiție (ICCJ), care a devenit obligatorie marți, 27 iunie.

În decizia ICCJ devenită obligatori se precizează faptul că motivele de nelegalitate invocate în instanță nu sunt limitate la cele care au fost invocate în contestația fiscală. Decizia a devenit obligatorie pentru instanțele din România, cât și pentru autoritățile statului (mai ales cele fiscale) de la data oficializării.

„În interpretarea și aplicarea art. 281 alin. (2) din [Codul de procedură fiscală], prin raportare la prevederile art. 8 alin. (1) teza finală din [Legea contenciosului administrativ], motivele de nelegalitate invocate în cererea de anulare a deciziei de soluționare a contestației și a actelor administrative fiscale la care aceasta se referă nu sunt limitate la cele invocate în contestația administrativă”, se arată în Decizia ICCJ 20/2023 (Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept), ce a apărut marți în Monitorul Oficial.

Ne puteți urmări și pe Google News

Contribuabilii pot invoca motive noi de nelegalitate când cer în instanță anularea actelor fiscale

În decizia ICCJ publicată în Monitorul Oficial, judecătorii explică faptul că regulile din Codul de procedură fiscală sunt aplicabile numai în faza de contestare pe cale administrativă, astfel că ele nu sunt valabile și pentru faza de contestare în instanță. În cazul în care Legiuitorul ar fi vrut să extindă aplicabilitatea anumitor reguli și la faza de contestare în instanță, atunci acest lucru trebuia prevăzut în mod expres în Cod.

„(...) Codul de procedură fiscală este o lege specială față de Legea nr. 554/2004, cu un obiect de reglementare diferit, reglementând procedura administrativă fiscală care se derulează exclusiv în fața organelor fiscale de soluționare a contestației, fără să conțină dispoziții de procedură aplicabile fazei de judecată, făcând doar trimitere la Legea nr. 554/2004. Prin urmare, dispozițiile (...) din Codul de procedură fiscală referitoare la modul de analiză a contestației și limitele sesizării vizează organul competent de soluționare a contestației, după cum, de altfel, se arată în cuprinsul normei, și nu instanța de judecată, astfel încât limitele stabilite inițial nu pot fi extinse și la procedura de judecată, în lipsă de dispoziție legală expresă. (...)

Nu se poate susține ideea că dispozițiile (...) din Codul de procedură fiscală stabilesc limitele sesizării și în ceea ce privește sesizarea instanței, cu alte cuvinte că motivele de fapt și de drept invocate de contestator trebuie să fie aceleași și în fața instanței, pentru că aceasta ar reprezenta o restrângere a accesului la instanță care ar fi trebuit să fie prevăzută expres de același act normativ, fiind de strictă interpretare și aplicare”, este explicat în decizia ICCJ.

ICCJ a intervenit din cauza modul în care instanțele judecătorești abordau această chestiune

În decizia publicată în Monitorul Oficial este explicat motivul pentru care judecătorii ICCJ au fost nevoiți să vină cu o interpretare. Potrivit documentului, interpretare vine în contextul în care această chestiune era abordată în mod diferit de către instanțele judecătorești.

„Prin urmare, întrucât prin decizia de soluționare a contestației organul fiscal are obligația de a răspunde la cele susținute de către petent în contestația fiscală administrativă prealabilă, în mod firesc și cererea de chemare în judecată ulterioară, ce privește decizia de soluționare a contestației administrative, nu poate conține alte argumente decât cele menționate inițial în contestația administrativă și care au fost avute în vedere ulterior de către organul fiscal cu prilejul emiterii deciziei de soluționare a contestației. (...)

Se consideră că instanța de contencios administrativ nu ar putea realiza un veritabil control de legalitate al actelor fiscale contestate dacă s-ar permite reclamantului să abandoneze susținerile inițiale și să critice decizia de soluționare a contestației administrative din perspectiva altor argumente de fapt sau de drept, cunoscute și anterior și care nu au făcut obiectul analizei în etapa administrativă”, este lămurit în documentul citat.

Contribuabilii pot invoca motive juridice noi atunci când vine vorba despre anularea actelor fiscale în instanță

În documentul emis de ICCJ se precizează clar faptul că, prin cererea de anulare a deciziei de soluționare a contestației fiscale și a actelor fiscale vizate de aceasta, se pot invoca motive noi de nelegalitate, care n-au fost invocate în faza contestației fiscale.

„S-a invocat faptul că remediul jurisdicțional trebuie să fie efectiv, ca și accesul la instanță (...), astfel încât persoana vătămată poate să invoce atât motivele de nelegalitate indicate inițial, dar poate invoca și argumente juridice noi, neavute în vedere la formularea contestației administrative, dar care au reieșit ulterior, pe parcursul soluționării contestației administrative fiscale sau urmare a soluționării acestei contestații prin decizia contestată.

Or, a limita accesul la instanța de contencios administrativ doar la argumentele invocate inițial în contestația administrativă, fără a oferi posibilitatea supunerii controlului de legalitate al instanței și a argumentelor conturate ulterior acestui moment, reprezintă o încălcare a dreptului accesului liber la justiție și la un proces echitabil”, mai scrie în documentul citat de avocatnet.ro.