Pe de altă parte, tarifele finale pentru populaţie nu se vor majora. „Având în vedere creşterea valorii prognozate a «Costurilor rezultate cu plata impozitelor, redevenţelor, taxelor şi vărsămintelor (…)», cauzate de modificarea procentului aplicat la cifra de afaceri realizată în anul 2018 de la 0,1% la 2%, considerăm necesară (…) corectarea tarifelor de distribuţie valabile de la 1 martie 2019”, se arată în nota de fundamentare a proiectului. Pe 29 ianuarie, ANRE a anunțat că „preţul energiei şi al gazelor naturale pentru consumatorii casnici în regim reglementat nu va creşte până în anul 2022”.