În legătură cu articolul publicat în ziarul Dvs. Nr. 717 din 19 Mai a.c., am onoarea a vă face cunoscut următoarele:

  1. Fabrica o am din anul 1942 în asociație cu d. Adrian Chira a cărui parte am cumpărat-o conform procesului verbal încheiat de Corpul Portăreilor Ilfov, în urma adresei Nr. 27355 din 1944 a Judecătoriei V urbane București.
  2. Condamnarea despre care amintiți a fost amnestiată prin Decretul lege Nr. 2457 din 1944, fapt care nu mi se poate atribui, amnestia operând în trecut, prezent și viitor, deci o reabilitare pe cale de lege.
  3. În legătură cu afirmațiunile fostei doamne Russu, azi Bodea, vă comunic următoarele:

Încă din anul 1942, între noi nu existau raporturi normale și aceasta în urma surprinderii ei în flagrant delict de adulter (cazul Coman Ioan) și boala ei pe care mi-a ascuns-o, care se poate dovedi cu trimiterea ei la diferite sanatorii de către liceul de fete „Protopopul Tudor” din București, a cărei bursieră era.

Deci nu o boală contractată în timpul căsătoriei.

Prin Sentința de divorț Nr. 107 dată de Tribunalul Ilfov, Secția VII, în ziua de 17 Februarie 1946, căsătoria s-a declarat desfăcută în favoarea mea – sora ei fiindu-mi martora principală.

Sentința a fost transcrisă la Oficiul Stării Civile a Sect. de Albastru, eliberându-mi-se Certificatul de despărțenie Nr. 448 din 1946, fiind azi în situația de divorț și nicidecum de bigam.

Cu toate că de ani de zile nu conviețuim împreună, totuși i-am creiat o rentă benevolă și care în ultimul timp era de Lei 100.000 lunar, ultima trimițând-o în ziua de 18 Mai a.c. cu o zi înainte de apariția articolului ce vi l-a oferit spre publicare.

În ajunul Sf. Paști, în prezența funcționarului meu d. Vădan Traian și a d-lui Eros Vasile, i-am predat suma de 1.000.000 lei ca să aibă și ea sărbători mai plăcute.

Citește toată POVESTEA pe Evenimentul Istoric