Cursurile vor fi organizate în 21 de oraşe în perioada martie 2012 – ianuarie 2014 şi va avea aproape 3.500 de beneficiari.

În cadrul acestui proiect a cărui finanţare este de 1,5 milioane de euro (98% din bani fiind asiguraţi prin POSDRU), Clubul colaborează cu trei parteneri, care vor organiza cursuri pentru întreprinzători şi vor oferi acestora consultanţă: GEA Strategy&Consulting, TMI Training& Consulting şi Go Plan SRL:

Obiectivele operaţionale ale proiectului implică eficientizarea afacerilor şi demararea unora noi, de către subiecţii care participă la cursuri. După ce proiectul va fi implementat, la circa 30% din beneficiari trebuie să se vadă o îmbunătăţire a modului în care derulează afaceri, air 5% dintre aceştia trebuie să iniţieze noi afaceri.