Evenimentul Zilei > Actualitate > Cum se desfășoară un examen de admitere | Admitere 2017
Cum se desfășoară un examen de admitere | Admitere 2017

Cum se desfășoară un examen de admitere | Admitere 2017

La unele facultăți, examenul constă din mai multe probe scrise, la altele admiterea se face pe bază de interviu

La facultățile de stat, aproape toate, admiterea candidaților în învățământ se face pe bază de examene. La unele e vorba de examen scris la discipline stabilite (gen matematică , economie, fizică, etc.), la altele e vorba de un interviu în care candidatul va răspunde întrebărilor puse de examinatori sau va extrage bilete cu subiecte și va răspunde pe loc.

În general, examenele scrise se dau în sălile mari ale facultăților (aule, spre exemplu). E bină să ai la tine cartea de identitate, ustensile de scris și legitimația de candidat în caz că facultatea ți-a emis așa ceva la depunerea dosarului. Orice sursă de „inspirație” este strict interzisă, iar dacă ești prins cu vreo copiuță sau cu vreun dispozitiv electronic de transmitere prin care să ți se dicteze rezolvările, ești exclus din examen. În unele cazuri, excluderea poate aduce și interdicția de a mai candida la sesiunea din toamnă de admitere.

În sala de examen

Odată intrat în sala de examen, responsabilul de sală consemnează prezenţa sau absenţa candidaţilor pe tabelul nominal şi înmânează fiecărui candidat câte o coalătip, indicându-le să completeze citeţ numărul legitimaţiei, numele şi prenumele, precum şi prenumele tatălui, pe colţul ce urmează să fie lipit, precum şi celelalte rubrici (facultatea, domeniul, disciplina la care se susține examenul). Colţul în care se completează aceste date va fi lipit numai în momentul predării lucrării finale.

Pentru ciornel, candidaţii vor primi, tot de la supraveghetori, coli de hârtie distincte, pe care va fi aplicată, în prealabil, ştampila facultăţii, ca să nu fie confundate cu posibilele copiuțe! Din momentul deschiderii plicului cu subiecte, niciun candidat nu mai poate intra în sală şi niciun candidat nu mai poate părăsi sala, decât dacă predă lucrarea scrisă şi semnează de predarea acesteia.

În general, facultățile impun ca la elaborarea lucrării scrise candidații să folosească fie stilouri cu cerneală sau pix de culoare albastră sau neagră. Dacă ai făcut greșeli pe foaia de lucrare, nu ezita să o transcrii pe una nouă, pe care o obții, la cerere, de la supraveghetor. Pentru cei care vor examina și nota ce ai scris, contează și aspectul ordonat, chiar dacă în mai mică măsură.

Cum părăsești sala în timpul examenului

În cazul în care, din motive de forţă majoră, un candidat este nevoit să părăsească sala în timpul desfăşurării lucrării scrise, acesta va fi însoţit de unul din supraveghetori până în momentul revenirii în sală. La expirarea timpului destinat probei, candidaţii care nu au terminat lucrarea o predau așa cum e, fiind interzisă depăşirea timpului stabilit pentru examen.