Evenimentul Zilei > Actualitate > Cum se derulau “artificiile” patronilor de la Colectiv în spaţiul morţii de la Pionierul SA
Cum se derulau “artificiile” patronilor de la Colectiv în spaţiul morţii de la Pionierul SA

Cum se derulau “artificiile” patronilor de la Colectiv în spaţiul morţii de la Pionierul SA

Din referatul procurorilor DNA reiese că înainte de Colectiv o altă societate - SC MUSIC HALL SRL- deţinută de Costin Mincu şi Alin Anastasescu, a funcţionat ca şi club în spaţiul de la Pionierul SA, din 2013 şi până în septembrie 2014, fără a fi avizată/autorizată pentru securitate la incendiu și fără să aibă autorizaţie de funcționare emisă de Primăria Sectorului 4 București. De asemenea, conform documentului citat, cei doi angajaţi ai ISU - Antonina Radu și George Petrică Matei - știau care sunt problemele de la Colectiv încă de anul trecut, dar nu au luat nicio măsură, au încălcat ordine de ministru, regulamentul angajaților ISU și alte legi în vigoare.

Mai multe decât atât, cei doi  i-au asigurat pe reprezentanții clubului că nu va mai veni nimeni să îi controleze. Redăm mai jos pasaje halucinante din referatul procurorilor din care reiese cât se poate de clar cum au stat lucrurile atât înainte de înfiinţarea infamului club, cât şi după.

“În anul 2013, S.C. MUSIC HALL S.R.L. Bucureşti înființată și administrată de MINCU COSTIN și ANASTASESCU GEORGE ALIN, martori în cauză, a preluat de la S.C. GUANTANAMO S.R.L. Bucureşti un spațiu în suprafață de 425 metri pătrați situat în clădirea C15  aparținând S.C. PIONIERUL S.A. din mun. București, strada Tăbăcarilor, nr. 7, Sector 4. În acest spațiu SC MUSIC HALL SRL Bucureşti a desfășurat activități specifice unui club constând în manifestări artistice, organizare de spectacole live, etc. fără a fi avizată/autorizată pentru securitate la incendiu și fără să aibă autorizaţie de funcționare emisă de Primăria Sectorului 4 București.

În luna septembrie 2014 martorii MINCU COSTIN și ANASTASESCU GEORGE ALIN împreună cu martorul GANCEA PAUL CĂTĂLIN au început demersurile pentru înființarea S.C. COLECTIV CLUB SRL Bucureşti a cărui înmatriculare la Registrul Comerțului s-a materializat în data de 06.10.2014, obiectul principal de activitate al acesteia fiind baruri și alte activități de servire a băuturilor,  însă în realitate scopul principal al înființării noii societăți a fost organizarea de spectacole și evenimente artistice.

Dovadă în acest sens constituie faptul că, la data de 30.09.2014, S.C. COLECTIV CLUB S.R.L. Bucureşti a preluat în locație spațiul deținut anterior de către S.C. MUSIC HALL S.R.L. Bucureşti în clădirea C15 asumându-și prin Contractul de locațiune nr. 124 din 30.09.2014 așa cum se regăsește la punctul 6.4 din contract să respecte normele, regulamentul și dispozițiile legale privind P.S.I. și orice alte norme de protecție prevăzute de legislația în vigoare.

La data de 14.01.2015 Primăria Sector 4 București sub nr. 3909 a eliberat acordul de funcţionare iar sub nr. 369 a eliberat autorizaţia de funcţionare pentru spaţiul situat în Bucureşti str. Tăbăcarilor nr.7 Parter, C15, Corp B, Sector 4.

În tot acest interval de timp, S.C. COLECTIV CLUB S.R.L. Bucureşti a funcționat fără aviz sau autorizație privind securitatea la incendiu, acte pe care nu le-a deținu nici în momentul solicitării autorizației de funcționare de la Primăria Sector 4 și pe care nu le-a solicitat nici ulterior.

 În perioada 22-26.09.2014 inculpat căpitan RADU ANTONINA și inculpat căpitan MATEI GEORGE PETRICĂ au efectuat un control la S.C. PIONIERUL S.A. din Mun. București, strada Tăbăcarilor nr. 7, sect. 4, așa cum reiese din planurile lunare individuale avizate de martorul lt. col VIDROIU DUMITRU, Șef Serviciu Prevenire Sector 4 și aprobate de martorul col. CRĂCIUN LUCIAN, adjunct al inspectorului șef al Inspectoratului pentru Situații de Urgență București, și înregistrate sub nr. 735306 din 29.08.2014 respectiv 735566 din 15.09.2014. La finalizarea controlului s-a întocmit procesul verbal de control nr. 741499 din data de 26.09.2014 care a fost semnat pe lână cei doi ofițeri și de reprezentantul SC PIONIERUL SA, director VOICU EUGEN, martor în cauză. La agentul economic actul a fost înregistrat sub numărul 33 în Registrul unic de control al societății.

Probele testimoniale administrate în cauză au evidențiat că în perioada controlului inculpații cpt. RADU ANTONINA și cpt. MATEI GEORGE PETRICĂ i-au solicitat directorului general martor VOICU EUGEN lista cu situația contractelor încheiate de SC PIONIERUL S.A. cu alți agenți economici. La poziția nr. 33 se regăsește contractul de închiriere nr. 89 din 09.05.2013 încheiat cu SC MUSIC HALL S.R.L. Bucureşti.

În cunoștință de cauză asupra faptului că în clădirea C15 aparținând S.C. PIONIERUL S.A. din mun. București, strada Tăbăcarilor, nr. 7, Sector 4, își desfășoară activitatea un alt agent economic, în aceeași perioadă, inculpat cpt. RADU ANTONINA și inculpat cpt. MATEI GEORGE PETRICĂ au solicitat martorilor VOICU EUGEN și VULPE COSTEL – cadru tehnic P.S.I. în cadrul S.C. PIONIERUL S.A. , să fie conduși la acest agent economic.

În spațiul S.C. MUSIC HALL S.R.L. Bucureşti, așa cum s-a arătat mai sus își începuse funcționarea S.C. COLECTIV CLUB S.R.L. Bucureşti, depozițiile celor trei administratori consemnate în declarațiile de martori, fiind concludente în acest sens

Testimonial s-a stabilit că cei doi ofițeri îmbrăcați în ținută civilă, după ce s-au prezentat, declinându-și identitatea și menționând instituția din care făceau parte, și anume „de la pompieri”și după ce au vizitat spațiul în care funcționa S.C. COLECTIV CLUB S.R.L. Bucureşti, i-au întrebat pe administratorii societății prezenți, respectiv pe martorii GANCEA PAUL CĂTĂLIN și MINCU COSTIN dacă au dosarul de „P.S.I.”.

Ofițerilor li s-a spus că nu există un asemenea document şi că S.C. COLECTIV CLUB S.R.L. Bucureşti abia a fost înființată urmând a fi obținută autorizația de funcționare. 

Inculpat Căpitan RADU ANTONINA și inculpat căpitan MATEI GEORGE PETRICĂ s-au oferit să-i ajute pe administratorii firmei respective să le întocmească dosarul „P.S.I.”  solicitând în acest sens o copie după certificatul de înmatriculare al noii societății înființate, şi dând totodată asigurarea că au calificarea necesară, propunerea făcută în condiţiile date fiind acceptată. La temerea martorului MINCU COSTIN exprimată prin întrebarea „ce se poate întâmpla dacă vine cineva în control”, inculpat cpt. RADU ANTONINA și inculpat cpt. MATEI GEORGE PETRICĂ au răspuns convingător dar şi concludent pentru ilicitul reţinut în cauză „nu are cine să vină în control că noi suntem de la pompieri”.

De asemenea, disimulând o activitate de control cei doi inculpaţi i-au atenționat verbal pe administratorii S.C. COLECTIV CLUB SRL Bucureşti să astupe un gol din perete din apropierea unei prize și să încarce un extinctor.

La un interval scurt de timp, exprimat în câteva zile, cei doi ofiţeri inculpaţi în cauză, au revenit la S.C. COLECTIV CLUB SRL Bucureşti, unde le-au dat administratorilor societăţii mai multe înscrisuri intitulate „dispoziții privind apărarea împotriva incendiilor” ale căror spații libere au fost completate prin scriere olografă de către inculpat cpt. RADU ANTONINA, și care au fost semnate de către martorul MINCU COSTIN precum şi formulare intitulate „Fişă individuală de instructaj în domeniul situaţiilor de urgenţă”.

Din analiza celor patru fişe individuale de instructaj întocmite pe numele angajaţilor SC COLECTIV CLUB SRL Bucureşti, reiese că rubricile „data”, „ora”, „specialitate”, „material predat” pe fişa aparţinând angajatului GÎTMAN ROXANA VALERIA au fost completate prin scriere olografă tot de către inculpat căpitan RADU ANTONINA”.

 

Publicat in categoriile: Actualitate
Ne puteți urmări și pe pagina noastră de Facebook sau pe Google News
Accesează: