Conform sursei citate, prin poprire putem fi executați silit, fără somație, dar acest lucru nu înseamnă că vom avea poprire pe venit fără să fim înștiințați pentru ceva pentru care vom fi executați silit.

Sunt supuse urmăririi silite prin poprire sumele de bani, titlurile de valoare sau alte bunuri mobile incorporale urmăribile datorate debitorului ori deținute în numele său de o a treia persoană sau pe care aceasta din urmă i le va datora în viitor, în temeiul unor raporturi juridice existente. De asemenea (…) pot fi poprite și bunurile mobile corporale ale debitorului deținute de un terț în numele său. În cazul popririi sumelor de bani din conturile bancare, pot face obiectul urmăririi silite prin poprire atât soldul creditor al acestor conturi, cât și încasările viitoare.

Poprirea se înființează fără somație, în baza încheierii de încuviințare a executării, prin adresă în care se va preciza și titlul executoriu în temeiul căruia s-a înființat poprirea“, scrie, mai exact, în Cod. „Despre măsura luată va fi înștiințat și debitorul, căruia i se va comunica, în copie, adresa de înființare a popririi, la care se vor atașa și copii certificate de pe încheierea de încuviințare a executării sau de pe certificatul privind soluția pronunțată în dosar, și titlul executoriu, în cazul în care acestea din urmă nu i-au fost anterior comunicate”, se arată în Codul de procedură civilă.

Datornicul trebuie să fie anunțat de faptul că veniturile i-au fost proprite, ceea ce înseamnă că banca îi va trimite un mesaj în acest sens. „În afară de cazul în care legea prevede altfel, actele de executare silită nu pot fi efectuate decât după expirarea termenului arătat în somație sau, în lipsa acesteia, în cel prevăzut în încheierea prin care s-a încuviințat executarea”, scrie în Codul de procedură civilă.

Potrivit Codului de procedură civilă, nu pot fi poprite:

sumele care sunt destinate unei afectațiuni speciale prevăzute de lege și asupra cărora debitorul este lipsit de dreptul de dispoziție; cu alte cuvinte, dacă datornicul are, să zicem, în contul bancar, anumite sume de bani de care nu are dreptul să dispună, nici creditorul său nu are dreptul să i le ia prin poprire;

-sumele reprezentând credite nerambursabile ori finanțări primite de la instituții sau organizații naționale și internaționale pentru derularea unor programe ori proiecte;

-sumele aferente plății drepturilor salariale viitoare, pe o perioadă de trei luni de la data înființării popririi; atunci când asupra aceluiași cont sunt înființate mai multe popriri, termenul de trei luni în care se pot efectua plăți aferente drepturilor salariale viitoare se calculează o singură dată de la momentul înființării primei popriri.

Poprirea presupune blocarea contului bancar de către instituția bancară emitentă. În cazul popririlor, clientului îi este restricționat accesul la suma de bani din contul bancar și nu poate nici să retragă bani de la ATM sau de la ghișeul băncii, dar nici să facă plăți sau să transfere bani către alte conturi.

Instituțiile bancare au obligația de a indisponibiliza sumele existente în contul clienților dacă sunt sesizate de un executor, dar doar după depășirea unui termen de 15 zile de la notificarea în scris trimisă de către executor executatului.