În expunerea de motive, printre multe bla-bla-uri, se arăta:

Stabilirea prețurilor se înfăptuiește în mod organizat în conformitate cu politica unitară și coordonată a partidului și statului.

Existența unor prețuri stabile ce nu pot oscila în funcție de schimbarea condițiilor individuale de producție și desfacere constituie o premisă de bază pentru fundamentarea și înfăptuirea planurilor economice, pentru creșterea sistematică a nivelului de trai al populației.

Totodată, trebuie asigurată menținerea concordanței prețurilor cu cheltuielile sociale prin modificarea prețurilor în raport cu schimbările ce intervin în factorii care au stat la baza stabilirii lor.

Citește toată POVESTEA pe Evenimentul Istoric