Nicolae V?c?roiu ?i-a asigurat b?trâne?i lini?tite. El încaseaz? lunar 123 de milioane de lei vechi, de?i Guvernul Emil Boc a dat, în 2009, o reglementare prin care a încercat s? ra?ionalizeze cheltuielile publice, pentru ca România s? poat? respecta acordul cu Fondul Monetar Interna?ional. Potrivit art. 17 din Legea nr.329/2009, pensionarii care vroiau s? lucreze în continuare la stat nu puteau cumula leafa cu pensia, dac? aceasta dep??ea nivelul salariului brut pe economie utilizat la fundamentarea asigur?rilor sociale de stat.
Cuantumul pensiei lui Nicolae V?c?roiu este de 2.748 de lei lunar, cu 700 de lei mai mult decât salariul mediu brut pe economie din 2011. Cu toate acestea, actualul pre?edinte al Cur?ii de Conturi a României (CCR) încaseaz? ?i pensia, ?i leafa de la stat.
Are dispens? de la Curtea Constitu?ional?
Întrebat cum explic? faptul c?, de?i are o pensie mai mare decât salariul mediu brut pe economie, prime?te ?i salariul lunar de la CCR, Nicolae V?c?roiu ne-a r?spuns prin biroul de pres? al institu?iei: „În conformitate cu prevederile deciziei Cur?ii Constitu?ionale nr.1414/04.11.2009, pentru persoanele a c?ror durat? a mandatului este stabilit? expres prin Constitu?ie, pensia stabilit? în conformitate cu prevederile legii se cumuleaz? cu salariul încasat de la institu?ia unde î?i exercit? mandatul”. V?c?roiu a fost ales pre?edinte al CCR pe 14 octombrie 2008, pentru un mandat de nou? ani.
Ajutat de 101 parlamentari
Dup? apari?ia Legii nr.329/2009, secretarul general al Camerei Deputa?ilor a trimis Cur?ii Constitu?ionale o sesizare semnat? de 101 parlamentari, în care se spunea c? o parte din prevederile legislative înc?lcau Constitu?ia. Una dintre prevederi se referea la cumulul pensiei cu salariul. Printre semnatari s-au aflat Crin Antonescu ?i Daniel Chi?oiu. V?c?roiu este unul dintre fo?tii lideri ai PDSR, al?turi de Ion Iliescu ?i Adrian N?stase. A fost premier în perioada 1992 – 1996, dup? care a fost trei mandate senator PDSR de Arge?.
Ce avere are fostul premier
Pe lâng? conturile în care are 176.704 lei ?i 63.898 de euro, averea lui Nicolae V?c?roiu include ?i dou? terenuri intravilane în Arge? ?i Prahova, de 2.220, respectiv 150 de metri p?tra?i – al c?ror titular este so?ia sa – ?i alte trei terenuri mo?tenite, din care are o cot? parte de 50%. La acestea se mai adaug? dou? case ?i un apartament, în Prahova, Arge? ?i Bucure?ti. V?c?roiu este ?i posesorul unor obiecte de art?, bijuterii ?i ceasuri, în valoare total? de 191.500 de lei.