Astfel, alocaţiile complementare cresc după cum urmează:

• de la 30 la 50 de lei pentru familiile cu un copil

• de la 35 de lei la 60 pentru familiile cu doi copii

• de la 40 la 65 de lei pentru familiile cu trei copii

• de la 45 de lei la 70 de lei pentru familiile cu patru sau mai mulţi copii

Alocaţiile de susţinere a familiei monoparentale se majorează şi ele, ajungând la 70 de lei pentru un copil; la 80 de lei pentru parintele cu doi copii; 85 de lei pentru trei copii şi 90 de lei pentru patru sau mai mulţi copii.

Beneficiarii acestor alocaţii sunt familiile al căror venit pe membru este sub salariul minim pe economie.