În acest context, Agenţia Europeană de Mediu aduce în atenţia opiniei publice Pactul Ecologic European și recenta propunere de lege europeană privind clima, ce prevăd reduceri ireversibile și treptate ale emisiilor, asigurând, în același timp, o tranziție echitabilă și sprijinind persoanele afectate.

La această înţelegere, nu foarte mediatizată şi anunţată la jumătatea lunii aprilie, s-a ajuns pornind de la faptul că toate crizele de acest gen tind să aibă consecințe imediate și grave pentru întreaga populație și pentru economie.

Se preconizează că actuala criză cauzată de coronavirus va atenua probabil o parte din impactul activităților economice asupra mediului și a climei, astfel că Uniunea Europeană şi-a luat angajamentul de a transforma economia și de a obţine neutralitatea climatică până în 2050.

„(…) La începutul acestei luni, Comisia Europeană a propus Legea europeană a climei, cu scopul de a institui un cadru legal pe termen lung, care să vină în completarea legislației existente, pentru a atinge, până în 2050, neutralitatea climatică în Uniunea Europeană. Susținută de un pachet legislativ cuprinzător, Uniunea Europeană are deja unul din cele mai ambițioase obiective de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră. Unicitatea acestei propuneri constă în faptul că atingerea neutralității climatice până în 2050 devine un obiectiv obligatoriu din punct de vedere juridic. După adoptare, Uniunea Europeană și statele sale membre vor fi obligate prin lege să se conformeze și să ia măsurile necesare pentru realizarea sa.

Uniunea Europeană a redus emisiile de gaze cu efect de seră în ultimele trei decenii. Cea mai recentă evaluare a AEM arată că, în 2018, emisiile de gaze cu efect de seră din UE au fost cu 23,2 % mai scăzute decât nivelurile din 1990. În evaluare se susține, de asemenea, că sunt necesare mai multe eforturi și măsuri suplimentare pentru a atinge obiectivul actual pentru 2030, și anume „o reducere de cel puțin 40 % față de nivelurile din 1990.

În pofida acestor reduceri, raportul Mediul european — situația actuală și perspective 2020 (SOER 2020) arată că progresele încetinesc în domenii precum reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, emisiile industriale, generarea de deșeuri, îmbunătățirea eficienței energetice și ponderea energiei din surse regenerabile în mixul energetic global. Raportul SOER 2020 conchide, de asemenea, că, pentru a combate degradarea mediului și schimbările climatice, trebuie să transformăm radical modul în care producem și consumăm bunuri și servicii. Aceste constatări confirmă necesitatea urgentă de a accelera și a extinde tranzițiile în sisteme esențiale, cum sunt cele din domeniul energiei, alimentelor și mobilității.

CONTINUAREA ARTICOLULUI IN PAGINA URMATOARE