„Ministerul Finanţelor Publice urmăreşte dezvoltarea unui parteneriat corect între Agenţia Naţională de Administrare Fiscală şi contribuabili, prin acordarea unor servicii complete, moderne şi accesibile. În acest context, au fost implementate o serie de servicii electronice menite a facilita îndeplinirea obligaţiilor declarative şi de plată ale contribuabililor. Serviciul Spaţiul Privat Virtual este uşor de accesat, gratuit şi disponibil 24 de ore din 24, atât persoanelor fizice, cât şi persoanelor juridice sau entităţilor fără personalitate juridică. Acest serviciu online permite obţinerea informaţiilor fiscale privind situaţia fiscală, depunerea electronică a declaraţiilor fiscale şi primirea electronică a documentelor şi a actelor administrativ fiscale”, se spune într-un comunicat al ANAF. 

Potrivit sursei citate, documentele comunicate prin Spaţiul Privat Virtual au aceeaşi putere juridică, similar celor comunicate prin poştă sau la ghişeu, iar instrucţiunile privind înrolarea în SPV sunt disponibile pe site-ul instituţiei. 

Totodată, Fiscul pune la dispoziţia contribuabililor calculatoare în sistem self service, în vederea accesării serviciilor oferite de agenţia fiscală, în sediile instituţiei.

„La cerere, contribuabilii vor fi îndrumaţi direct de către inspectorii fiscali în vederea îndeplinirii obligaţiilor fiscale”, precizează ANAF.

Lista sediilor ANAF, în care sunt puse la dispoziţia contribuabililor calculatoare destinate auto-servirii, se regăseşte pe site-ul instituţiei, informează Agerpres.