Contoare inteligente de energie. Astfel, un proiect de ordin publicat de ANRE, pe site-ul instituției, prevede că tuturor utilizatorilor casnici și industriali, li se vor monta contoare electrice inteligente.

Asta înseamnă că datele vor fi transmise de contor în mod automat către furnizor, iar acesta va factura cantitatea de energie consumată. Celebrele facturi estimative vor dipare din peisajul public cotidian românesc.

În acest proiect de ordin se prevede că furnizorii îi vor informa pe utilizatori când li se montează contoare inteligente.

„Utilizatorul va fi informat cu privire la setul de date care sunt înregistrate de subsistemul de măsurare și transferate prin subsistemul de comunicație către sistemul central și cu privire la scopul în care vor fi folosite aceste date”,prevede în proiectul de ordin.

În România sunt instalate, în prezent, peste 1,1 milioane de contoare inteligente, în condițiile în care totalul utilizatorilor casnici și industriali contorizați sunt de peste 9,6 milioane.

Câteva prevederi din proiectul de ordin. Contoare inteligente de energie

* Furnizorul are obligaţia să factureze energia electrică consumată/produsă numai pe baza datelor de decontare înregistrate de SMI conform prevederilor art. 18 alin. (4) şi (5) din condițiile-cadru aprobate prin Ordinul președintelui ANRE nr. 177/2018, fără să mai solicite sau să accepte transmiterea de către utilizator a indexului auto-citit şi fără să utilizeze o cantitate estimată de energie electrică.

* Utilizatorul are dreptul să solicite operatorului de distribuţie direct sau prin intermediul furnizorului limitarea transmiterii datelor prevăzute la punctul 1 strict la cele necesare facturării lunare a cantităţii de energie electrică consumată/produsă.

* În situaţia înregistrării unei solicitări scrise conform punctului 6, operatorul de distribuţie are obligaţia să răspundă utilizatorului în scris în termen de 30 de zile lucrătoare şi să configureze subsistemul de măsurare astfel încât acesta să asigure numai necesarul de date pentru facturarea lunară a cantităţii de energie electrică consumată/produsă.

* Condițiile specifice din prezenta anexă fac parte integrantă din contractul de furnizare/distribuţie în vigoare.