Proiectul reprezintă un pas important în procesul de conştientizare şi implicare responsabilă a operatorilor de salubritate şi a autorităţilor locale în dezvoltarea sistemului de colectare selectivă de la populaţie. În contextul în care la consumatori se regăseşte cea mai mare cantitate de deşeuri de ambalaje – 60% din totalul generat pe piaţă – iar România şi-a asumat, în momentul aderării la Uniunea Europeană, atingerea graduală a ţintelor de reciclare şi valorificare până la 60%, la nivelul lui 2013, pentru 4 tipuri de deşeuri de ambalaje – plastic, metal, sticlă şi hârtie-carton – populaţia a devenit, în anul 2010, un actor-cheie al îndeplinirii obiectivelor impuse de UE.
Prejudecată dărâmată
Prin acest proiect, se doreşte contracararea prejudecăţii că oamenii nu colectează selectiv deşeurile din ambalaje şi că operatorul de salubritate le ridică la grămadă.
Noul acord, propus de Eco-Rom Ambalaje, asumat de URBAN SA şi susţinut de Primăria Sectorului 6, prevede o serie de proceduri noi de organizare şi operare, precum: operarea punctelor de colectare exclusiv cu ajutorul unor maşini cu remorcă transparentă (două pentru plastic/metal, respectiv două pentru hârtie/carton), puse la dispoziţie de Eco-Rom Ambalaje, începând cu luna aprilie.
Astfel, oamenii pot vedea ce exact cum sunt colectate şi ridicate deşeurile din ambalaje. De asemenea, la colectarea selectivă a deşeurilor vor lucra persoane care vor purta salopete personalizate de Eco-Rom Ambalaje, pentru a  separa serviciul de colectare selectivă de cel de salubritate.
 desemnarea de personal dedicat exclusiv colectării selective, dotat de Eco-Rom Ambalaje cu echipamente corespunzătoare – salopete personalizate – şi care are ca scop; revizuirea amplasării containerelor de colectare selectivă, având ca obiectiv accesul mai facil al cetăţenilor la punctele de colectare, prin amplasarea acestora, în acord cu Primăria Sectorului 6, în zone dens populate; monitorizarea traseului, prin realizarea unui grafic de operare a containerelor, separat, în funcţie de gradul de umplere a acestora; asigurarea menţinerii în cele mai bune condiţii a logisticii (maşini de operare, puncte de colectare); menţinerea curăţeniei la punctele de colectare.
„Creşterea încrederii populaţiei în funcţionalitatea circuitului de reciclare, prin implementarea unui sistem performant, este necesar să devină o prioritate”, a declarat Sorin Popescu, Director General, Eco-Rom Ambalaje.
Creşterea calităţii serviciilor – şi implicit a încrederii populaţiei în procesul de colectare selectivă – se va face atât prin asumarea de către URBAN SA a indicilor de performanţă, cu posibilitatea aplicării de penalităţi, în cazul în care aceştia nu sunt respectaţi, dar şi prin extinderea reţelei de  colectare, de la 110 puncte, în prezent, la 180 până la sfârşitul acestui an. În plus,    Eco-Rom Ambalaje va pune la dispoziţia URBAN SA un număr de 105 containere tip clopot, care le vor înlocui, în sectorul 6, pe cele deja existente, care au capacitate mai mică.