“MFE răspunde astfel interesului foarte mare manifestat de potenţialii beneficiari ai fondurilor nerambursabile şi prelungeşte perioada de consultare până la data de 30 septembrie 2016”, a transmis instituţia. 

Ghidul Programului “Diaspora Start-Up”, cu o finanţare în valoare de 30 de milioane de euro din Programul Operaţional Capital Uman (POCU) 2014-2020, a fost pus în consultare publică de către MFE şi Ministerul Afacerilor Externe, prin Departamentul Politici pentru Relaţia cu Românii de Pretutindeni la data de 8 septembrie 2016.

Potrivit MFE, în acord cu prevederile POCU 2014-2020, sunt considerate eligibile activităţile care urmăresc încurajarea antreprenoriatului şi a ocupării pe cont propriu prin susţinerea înfiinţării de întreprinderi cu profil non-agricol în zona urbană. Apelul este dedicat tuturor regiunilor de dezvoltare din România, cu excepţia regiunii Bucureşti – Ilfov. 

Persoanele selectate în vederea finanţării planului de afacere vor primi într-o primă fază o subvenţie în valoare de maxim 10.000 de euro, ca primă de relocare. La momentul semnării contractului de ajutor de minimis cu administratorul schemei de antreprenoriat, viitorul antreprenor primeşte 75% din ajutorul aprobat, reprezentând prima tranşă de finanţare. 

A doua tranşă de finanţare va fi acordată dacă antreprenorul realizează venituri brute echivalente cu 30% din valoarea primei tranşe. Diaspora Start-up face parte din Axa prioritară 3 – Locuri de muncă pentru toţi.